Jhr.Mr. O.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer

foto Jhr.Mr. O.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Katholiek Tweede Kamerlid uit een Gelders adellijk geslacht. Advocaat in Nijmegen en in 1901 voor het gelijknamige district tot Kamerlid gekozen. Deskundig op het gebied van onder andere verkeer en buitenlandse zaken. Volgde in 1912 de chu'er Van Bylandt i op als Kamervoorzitter, nadat er kritiek op diens leiding was gekomen. In 1915 benoemd tot gezant bij de paus. Verloor dat ambt echter in 1926 na het SGP-amendement tot schrapping van de gelden voor het gezantschap. Bleef daarna actief als diplomaat. Werd in 1918 genoemd als formateur, maar weigerde vanwege zijn gezondheid. Zou overigens 89 jaar worden. Enigszins hautaine, zelfverzekerde en vormelijk denkende jurist en diplomaat. Stond als zodanig wel alom goed aangeschreven.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1901-1915: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

1.

First names

Octave François Augustin Marie (Octaaf)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 2 October 1867

Place and date of death
Wassenaar, 30 October 1956

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1901 until 29 November 1915 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wenen, from 1 June 1926 until 1 March 1928
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, from 1 March 1928 until 16 September 1933 (tevens geaccrediteerd bij het Hof van Luxemburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Commissie van Toezicht op de bijzondere leerstoelen en de bijzondere universiteiten, from 20 December 1913
 • lid hoofdbestuur ANV (Algemeen Nederlandsch Verbond), around 1915

Derived functions (2/6)
 • voorzitter lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from November 1913 until January 1914
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1915 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

Honorary positions
lid diocesaan comité tot huldiging te Rome van Z.H. Leo XIII t.g.v. 25-jarig pauselijk jubilieum (voorjaar 1902)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer veelal over verkeersvraagstukken, landbouw, buitenlandse zaken en justitiële onderwerpen

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Werd in de jaren 1913-1915 als derde op de voordracht gezet voor het Tweede Kamervoorzitterschap
 • Werd in 1921 benoemd tot lid van de (eventuele) Raad van Voogdij voor het geval Juliana als minderjarige tot het koningschap zou worden geroepen
 • In 1925 werden zonder succes pogingen ondernomen hem tot Commissaris van de Koningin in Gelderland of Overijssel benoemd te krijgen

Private life
 • Zijn zus Rose was gehuwd met een zoon van jhr. J.B.A.J.M. Verheyen, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Gelderland en gemeenteraadslid in Nijmegen

Campaign trail (3/4)
 • Versloeg in 1905 A.H. Gerhard (sdap)
 • Versloeg in 1909 F.U. Schmidt (sdap)
 • Versloeg in 1913 J.E.W. Duys (sdap)

Non-acceptance of political functions (3/4)
 • kabinetsformateur, 1918 (geweigerd vanwege gezondheid)
 • minister van Buitenlandse Zaken, 1918 (geweigerd vanwege gezondheid)
 • minister van Buitenlandse Zaken, March 1927 (geweigerd vanwege gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.