Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt

foto Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Sympathieke, minzame diplomaat uit een Duitse militaire en adellijke familie, die in 1882 Tweede Kamerlid werd voor de antirevolutionairen. Koos in 1894 de zijde van Lohman i. Sprak in de Tweede Kamer vooral over buitenlandse en koloniale zaken. Werd in 1909 naar voren geschoven als Tweede Kamervoorzitter, omdat bij protestanten de vrees bestond dat de benoeming van de predikant De Visser i de weg zou openen voor een toekomstig voorzitterschap van de priester Nolens i. Was als Kamervoorzitter niet opgewassen tegen de lastige socialisten. Raakte mede daardoor in ongenade bij de koningin en werd in 1912 vervangen. Hij was onmiskenbaar pro-Duits; zijn zoons vochten in de Eerste Wereldoorlog mee aan Duitse zijde.

antirevolutionair, Vrij-AR, CHP, CHU
in de periode 1882-1916: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Willem Karel Frederik Pieter (Frederik)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 4 December 1841

Place and date of death
Zeist, 4 July 1924

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 1894
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), from 1897 until 16 April 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), from 16 April 1903 until 9 July 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), from 9 July 1908

3.

Main functions and occupations

 • legatieraad te Parijs, from 1 February 1875 until 1 October 1877
 • chef (titel: minister-resident), Kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken, from 1 October 1877 until 1 October 1879
 • minister-resident te Stockholm, tevens geaccrediteerd bij het Hof van Denemarken, from 1 October 1879 until November 1882
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 November 1882 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Apeldoorn)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 27 January 1916 (voor het kiesdistrict Apeldoorn)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 September 1909 until 15 September 1912

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Asyl Steenbeek, voor boetvaardige gevallen vrouwen te Zetten, around 1907
 • lid Raad van Commissarissen Stoomvaartmaatschappij "Zeeland", around 1923

Derived functions (2/12)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1909 until 15 September 1912
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from August 1909 until September 1912

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over koloniale aangelegenheden, militaire en buitenlandse zaken

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Kreeg in 1911 tijdens de eerste vergadering na Prinsjesdag te maken met grote onrust in de Kamer. Op voorstel van De Savornin Lohman werd (na een stemming van rechts tegen links) besloten geen Adres van Antwoord op de troonrede op te stellen. Daarmee kon ook niet - zoals de sociaaldemocraten wensten - worden gesproken over het kiesrecht. Na dit, onder groot tumult genomen besluit, gingen de sociaaldemocraten onder leiding van Schaper over tot obstructie van de werkzaamheden. Zo hield Schaper over alle onderwerpen (ingekomen brieven, regeling van werkzaamheden, berichten van verhindering etc.) redevoeringen. Van Bylandt liet zich toen in de vergadering na enige tijd vanwege ziekte vervangen door ondervoorzitter jhr. O. Van Nispen tot Sevenaer.
 • Vooral vanwege de problemen door het optreden van de socialisten werd hij in 1912 opgevolgd door jhr. Van Nispen van Sevenaer. Formeel werden daarvoor gezondheidsredenen aangevoerd. De dagbladen noemden hem na zijn vertrek een beminnelijke, humane en plichtsgetrouwe edelman, die echter niet was opgewassen tegen de zware taak en die niet in staat was om het prestige van de Kamer te handhaven
 • Nam in 1916 op advies van zijn huisarts ontslag als Tweede Kamerlid

Private life
 • Was gehuwd met een kleindochter van J.J. van Westrenen van Sterkenburg, lid Notabelenvergadering
 • Een broer van hem was secretaris van prins Frederik

Anecdotes and citations
 • In juli 1911 stond na een rumoerig verlopen Tweede Kamerdebat in de krant: "De heer Van Bylandt heeft evenveel verstand van een parlement te presideeren als een kat van de Verelendungs-theorie."
 • Nadat hij in 1912 zijn vertrek als Voorzitter (vanwege zijn gezondheid) bekend had gemaakt, spraken nestor F. Lieftinck en minister van Oorlog Colijn in de laatste vergadering onder zijn leiding (9 juli) dankwoorden. Lieftinck sprak van "de altijd humane, welmeenende, trouwe Voorzitter."

Campaign trail (3/12)
 • Versloeg in 1905 jhr. R.A.R. Sandberg tot Essenburg (vl)
 • Versloeg in 1909 J. Esmeijer (vdb)
 • Versloeg in 1913 J. Esmeijer (vdb) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Mr. Antonio, "Graaf Van Bylandt", Parlementaire Portretten, Nieuwe Reeks CCVIII, De Telegraaf, 25 november 1905
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905, 1909 en 1913

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.