Commissie-Prodi (1999-2004)

Source: Europa Nu.
Commissie-Prodi 1999-2004
Bron: European Commission Audiovisual Library

Deze Commissie trad op 17 september 1999 aan na het vervroegde aftreden van de Commissie-Santer i. De termijn van de commissie liep op 1 november 2004 af, maar de commissie bleef aan tot 22 november. De voorzitter van de Commissie was de Italiaan Romano Prodi i. VVD-politicus Frits Bolkestein i was Eurocommissaris voor de interne markt en fiscale zaken.

De commissie nam initiatieven en bracht richtlijnen uit op het gebied van de bescherming van intellectueel eigendom, verdere hervorming van het landbouwbeleid en terugdringing van het broeikaseffect. Er kwam een richtlijn over veiligstelling van de biodiversiteit (Natura 2000-netwerk). Tijdens de zittingstermijn van deze commissie werd op 1 januari 2002 in twaalf EU-lidstaten de euro ingevoerd. In januari 2004 lanceerde commissaris Bolkestein de zogenaamde dienstenrichtlijn i, waardoor de interne markt moest worden opengesteld voor dienstverlening. Op 1 mei 2004 werden tien nieuwe commissarissen benoemd uit de landen die op die datum waren toegetreden tot de EU.

De Commissie-Prodi werd opgevolgd door de Commissie-Barroso I i. Aanvankelijk zou de nieuwe Commissie aantreden op 1 november 2004, maar het Europees Parlement verhinderde dat. Het Parlement was het niet eens met een aantal kandidaat-commissarissen en dreigde de nieuwe Commissie weg te sturen. Barroso trok zijn college van commissarissen in en kwam met een aantal nieuwe kandidaten. Op 18 november stemde het parlement in en op 22 november begon de nieuwe Commissie.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Barnier, Michel i

Frankrijk

regionaal beleid

rechts-liberaal

Bolkestein, Frits i

Nederland

interne markt en fiscale zaken

liberaal

Busquin, Philippe i

België

onderzoek

sociaaldemocratisch

Byrne, David i

Ierland

gezondheid en consumentenbescherming

partijloos

Diamantopoulou, Anna i

Griekenland

sociale zaken en werkgelegenheid

sociaaldemocratisch

Fischler, Franz i

Oostenrijk

landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij

christendemocratisch

Kinnock, Neil i

Verenigd Koninkrijk

administratieve hervorming

sociaaldemocratisch

Lamy, Pascal i

Frankrijk

handel

sociaaldemocratisch

Liikannen, Erkki i

Finland

ondernemingenbeleid en informatiemaatschappij

sociaaldemocratisch

Loyola de Palacio, Ignacia i

Spanje

relaties met het parlement, vervoer en energie

christendemocratisch

Monti, Mario i

Italië

mededinging

partijloos

Nielson, Poul i

Denemarken

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

sociaaldemocratisch

Patten, Chris i

Verenigd Koninkrijk

externe betrekkingen

conservatief (centrumrechts)

Prodi, Romano i

Italië

voorzitter

links-liberaal

Reding, Viviane i

Luxemburg

informatiemaatschappij

christendemocratisch

Schreyer, Michaele i

Duitsland

begroting

groenen (links)

Solbes Mira, Pedro i

Spanje

economische en monetaire zaken

sociaaldemocratisch

Verheugen, Günter i

Duitsland

uitbreiding

sociaaldemocratisch

Vitorino, António i

Portugal

juridische en binnenlandse zaken

sociaaldemocratisch

Wallström, Margot i

Zweden

milieu

sociaaldemocratisch

2.

Tussentijdse wijzigingen

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Stavros Dimas i

Diamantopoulou, Anna i

11 maart 2004

conservatief (centrumrechts)

Kandidatuur Griekse Parlementsverkiezingen

Joaquim Almunia Amann i

Solbes Mira, Pedro i

19 april 2004

conservatief (centrumrechts)

Minister van Financiën en Economie van Spanje

Jacques Barrot i

Barnier, Michel i

26 april 2004

conservatief (centrumrechts)

Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk

Olli Rehn i

Liikannen, Erkki i

12 juli 2004

liberaal

President van de Finse centrale bank

Louis Michel i

Busquin, Philippe i

13 september 2004

liberaal

Lid Europees Parlement

Op 1 mei 2004 werden tien nieuwe landen lid van de Europese Unie; zij leverden ook allen een eurocommissaris.

3.

Aanvullingen per 1 mei 2004

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Balázs, Peter i

Hongarije

regionaal beleid

partijloos

Borg, Joe i

Malta

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

christendemocratisch

Figel', Ján i

Slowakije

ondernemingen en informatiemaatschappij

christendemocratisch

Grybauskaite, Dalia i

Litouwen

onderwijs en cultuur

partijloos

Hübner, Danuta i

Polen

handel

partijloos

Kallas, Siim i

Estland

economische en monetaire zaken

liberaal

Kalniete, Sandra i

Letland

landbouw en visserij

christendemocratisch

Kyprianou, Markos i

Cyprus

begroting

liberaal

Potocnik, Janez i

Slovenië

uitbreiding

liberaal

Telicka, Pavel i

Tsjechië

gezondheid en consumentenbescherming

partijloos

4.

Mijlpalen

De macht van de Commissie-Prodi was groter dan die van haar voorgangers. In het begin van haar zittingsperiode werd het Verdrag van Amsterdam i van kracht. Besluitvorming binnen de EU werd gemakkelijker door meer gebruik te maken van stemmen met gekwalificeerde meerderheid. Verder werd er afgesproken om op het gebied van asiel- en immigratiebeleid meer supranationaal te beslissen.

Tijdens de zittingsperiode werd ook het Verdrag van Nice i van kracht. Het verdrag bevatte hervormingen van de regels binnen de EU om de toetreding van nieuwe lidstaten mogelijk te maken. Er werd onder andere afgesproken hoe groot de Europese Commissie was, de verdeling van zetels in het Europees Parlement en de stemverhoudingen binnen de Raad i.

Op 1 januari 2002 werd in twaalf van de vijftien EU-lidstaten de euro ingevoerd. Hierbij werd tevens het Groei- en Stabiliteitspact van kracht over de verplichting aan lidstaten om het begrotingstekort niet hoger dan 3 procent te laten oplopen.

Op 1 mei 2004 vond de grootste uitbreiding van de EU plaats, de zogenoemde 'eastern enlargement.' In één keer werden tien midden- en Oost-Europese landen lid van de Unie. Het ging om Cyprus i, Tsjechië i, Estland i, Hongarije i, Letland i, Litouwen i, Malta i, Slowakije i, Polen i en Slovenië i.

5.

Bronnen

6.

Meer informatie