Commissie-Barroso I (2004-2010)

Source: Europa Nu.

Europese Commissie

Deze Commissie i trad op 22 november 2004* aan en bleef tot 10 februari 2010 in functie. De voorzitter van de Commissie was de Portugese politicus José Manuel Barosso. VVD-politica Neelie Kroes was Eurocommissaris voor mededinging.

Belangrijke thema's voor de commissie waren de institutionele veranderingen (in 2004-2005 Grondwettelijk Verdrag, vanaf 2007 Verdrag van Lissabon i), de gevolgen van de financiële crisis van 2008, de relatie met Rusland (met name waar het de energievoorziening betreft) en de aanpak van de wereldwijde klimaatproblemen i. Verder had de Commissie veel bemoeienis met het tot stand brengen van een gezamenlijk asielbeleid, met de onderhandelingen over mogelijke toetreding van onder meer Kroatië, Macedonië en Turkije, met de relatie met Servië en de positie van Kosovo, en met gezamenlijk militair optreden tegen piraterij in onder andere de kustwateren bij Somalië.

De Commissie Barrosso werd opgevolgd door de Commissie Barrosso II i. De voorzitter mocht een tweede termijn aanblijven.

  • Het Europees Parlement verhinderde het aantreden van de commissie per 1 november 2004 vanwege bezwaren tegen de samenstelling (met name tegen de Italiaanse kandidaat Buttiglione i).

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Almunia Amann, Joaquín i

Spanje

economisch beleid (onder meer bewaking van het Stabiliteits- en Groeipact)

sociaaldemocratisch

Peter Mandelson i

Verenigd Koninkrijk

handel

sociaaldemocratisch

Barroso, José Manuel i

Portugal

voorzitter

christendemocratisch

Frattini, Franco i

Italië

justitie, vrijheid en veiligheid

liberaal

Borg, Joe i

Malta

visserij

christendemocratisch

Louis Michel i

België

ontwikkeling en humanitaire hulp

liberaal

Dimas, Stavros i

Griekenland

milieu

centrumrechts

Ferrero-Waldner, Benita i

Oostenrijk

externe betrekkingen

christendemocratisch

Fischer-Boel, Marian i

Denemarken

landbouw en plattelandsontwikkeling

liberaal

Kallas, Siim i

Estland

administratieve zaken, audit en aanpak van fraude met EU-gelden

conservatief-liberaal

Kovács, László i

Hongarije

douane en fiscale zaken

sociaaldemocratisch

Kroes, Neelie i

Nederland

mededinging

liberaal

McCreevy, Charlie i

Ierland

interne markt en diensten

conservatief-liberaal

Piebalgs, Andris i

Letland

energie

conservatief-liberaal

Potocnik, Janez i

Slovenië

wetenschap en onderzoek

liberaal

Reding, Viviane i

Luxemburg

informatiemaatschappij en media

christendemocratisch

Rehn, Olli i

Finland

uitbreiding

liberaal

Hübner, Danuta i

Polen

regionaal beleid

partijloos

Figel', Ján i

Slowakije

opleidingen, training en cultuur (meertaligheid tot 1 januari 20017)

christendemocratisch

Grybauskaite, Dalia i

Litouwen

financiële programmering en budget

partijloos

Spidla, Vladimir i

Tsjechië

sociale zaken, werkgelegenheid en gelijke kansen

sociaaldemocratisch

Barrot, Jacques i

Frankrijk

vervoer

centrumrechts

Markos Kyprianou i

Cyprus

volksgezondheid (en consumentenzaken tot 1 januari 2007)

liberaal

Verheugen, Günter i

Duitsland

ondernemingen en industrie

sociaaldemocratisch

Wallström, Margot i

Zweden

communicatie

sociaaldemocratisch

2.

Aanvullingen per 1 januari 2007

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Kuneva, Meglana i

Bulgarije

consumentenzaken

partijloos

Orban, Leonard i

Roemenië

meertaligheid

liberaal

3.

Tussentijdse wijzigingen

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Androulla Vassiliou i

Markos Kyprianou i

28 feburari 2008

liberaal

Minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus

Barrot, Jacques i

Franco Frattini i

8 mei 2008

centrumrechts

Minister van Buitenlandse Zaken van Italië

Tajani, Antonio i

Barrot, Jacques i

8 mei 2008

christendemocratisch

Wissel van portefeuille

 

Peter Mandelson i

3 oktober 2008

sociaaldemocratisch

Minister voor Bedrijfsleven van het Verenigd Koninkrijk

Sémeta, Algirdas i

Dalia Grybauskaite i

1 juli 2009

partijloos

President van Litouwen

Samecki, Pawel i

Danuta Hüber i

4 juli 2009

christendemocratisch

Lid Europees Parlement

De Gucht, Karel i

Louis Michel i

17 juli 2009

liberaal

Lid Europees Parlement

Sefčovič, Maroš i

Jan Figel' i

1 oktober 2009

sociaaldemocratisch

Voorzitter Slowaakse christendemocratische partij

Ferrero-Waldner, Benita i

Catherine Ashton i

1 december 2009

christendemocratisch

Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid

4.

Mijlpalen

Na de uitbreiding van het aantal lidstaten in 2004 en 2007 was er een nieuw verdrag nodig om de EU democratischer en beter bestuurbaar te maken. Het Verdrag van Nice i, gesloten in 2001, werd gezien als ontoereikend. Na het mislukken van een Europees grondwettelijk verdrag in 2006, werd in 2007 het Verdrag van Lissabon i ondertekend. Het verdrag gaf het Europees Parlement i nieuwe wetgevingsbevoegdheden en het werd op een aantal beleidsgebieden op gelijke voet geplaatst met de Raad van ministers. i

De Commissie Barrosso maakte in 2007 stappen om klimaatverandering aan te pakken. Er kwam voor het eerst beleid op het gebied van energie. Het doel was om 20% minder broeikasgassen uit te stoten in 2020. Een ander doel van dit beleid was om de EU minder afhankelijk te maken van energie uit Rusland.

In de zittingsperiode van deze Commissie werd ook een begin gemaakt met de onderhandelingen over toetreding van Kroatië i, (Noord-)Macedonië i en Turkije i.

5.

Meer informatie