G. (Günter) Verheugen

Source: Europa Nu.

Günter Verheugen (1944) was in de periode 1999-2010 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Prodi (1999-2004) was hij belast met de voorbereiding voor de uitbreiding van de Europese Unie per 1 mei 2004 met tien nieuwe lidstaten. In de Commissie-Barroso I (2004-2010) was hij vicevoorzitter belast met Ondernemingen en Industrie, met een speciale nadruk op ruimtevaart, defensie, de automobiel-industrie en biotechnologie; en op het verminderen van de bureaucratische lasten van EU-regelgeving voor Europese bedrijven. Eerder was hij in het kabinet-Schröder staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1998-1999) en lid van het partijbestuur van de SPD (1993-1995).

in de periode 1999-2010: lid Europese Commissie

1.

First name

Günter (Günter)

2.

Personal data

Country
Duitsland

Place and date of birth
Bad Kreuznach (Duitsland), 28 April 1944

3.

Party/Movement

Party
 • FDP (Freie Demokratische Partei), until 1982
 • SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), from 1982

4.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • hoofd public relations, ministerie van Binnenlandse Zaken, from 1969 until 1974
 • hoofd task force analyse en informatie, ministerie van Buitenlandse Zaken, from 1974 until 1976
 • lid Bondsdag, from 29 March 1983 until 16 September 1999
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, from 27 October 1998 until 16 September 1999 (kabinet-Schröder I)
 • lid Europese Commissie, belast met uitbreiding, from 17 September 1999 until 22 November 2004 (commissie-Prodi)
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met ondernemingen en industrie, from 22 November 2004 until 10 February 2010 (Commissie-Barroso I)

5.

Party political functions

Summary
 • lid partijbestuur FDP, from 1977 until 1978
 • algemeen secretaris FDP, from 1978 until 1982
 • woordvoerder nationale bestuur van de SPD, from 1986 until 1987
 • hoofdredacteur "Vorwärts", partijblad van de SPD, from 1987 until 1989
 • lid partijbestuur SPD op federaal niveau, from 1993 until 1995
 • voorzitter raad van de Socialistische Internationale voor vrede, veiligheid en ontwapening, from 1997
 • plaatsvervangend fractievoorzitter SPD voor buitenlands, veiligheids- en ontwikkelingsbeleid, from 1994 until 1997
 • lid partijbestuur SPD

6.

Other positions

Previous
 • voorzitter van de radio-omroepraad van Deutsche Welle, from 1990 until 1999

7.

Education

Academic education
 • geschiedenis, sociologie en politiek in Keulen en Bonn, from 1965 until 1969

Internships
 • stagiair bij het dagblad "Neue Rhein-Neue Ruhr-Zeitung", from 1963 until 1965

8.

Activities

Activities on European affairs
 • Bracht een Communicatiestrategie voor de Uitbreiding tot stand (mei 2000)
 • Gaf namens de Europese Commissie opdracht aan Wim Kok voor het opstellen van een rapport over de gevolgen van de uitbreiding van de Unie met 10 nieuwe lidstaten (Verslag-Wim Kok "Uitbreiding van de Europese Unie. Wat is bereikt en wat is nu nodig?", maart 2003)
 • Lanceerde in januari 2005 plannen voor uniforme gewichtsmaten op labels van supermarktproducten
 • Presenteerde in januari 2005 plannen om de concurrentiekracht van de Europese automobielindustrie te verhogen
 • Lanceerde in februari 2005 plannen voor liberalisering van de Europese markt voor defensiemateriaal, startte in april 2006 een consultatieronde voor het vormgeven van de liberalisering
 • Ontvouwde in februari en juni 2005 nieuwe plannen voor een Europees ruimtevaartstrategie, die eind 2005 van start moet gaan. Gaf als onderdeel hiervan in november 2005 het startsein voor de ontwikkeling van een satellietsysteem dat speurt naar natuurrampen, het Global Monitoring for Environment and Security (GMES).
 • Presenteerde in maart 2005 een EU-actieplan voor duurzame bosbouw, in juni 2006 volgde een uitwerking in actiepunten
 • Ontvouwde in april en september 2005 nieuwe plannen voor Europese stimulering van biotechnologie
 • Startte in mei 2005 een openbare raadpleging over EU-regelgeving voor de productie van medische apparatuur
 • Startte in mei 2005 een openbare raadpleging over EU-regelgeving voor de regulering van gen- en weefseltherapie. Presenteerde als vervolg hierop in november 2005 plannen voor een Europese certificeringsprocedure, instelling van een expertsgroep voor wetenschappelijke feedback, technische standaarden voor fabricage en toepassing van dergelijke therapieën, en stimuleringsmaatregelen voor het MKB in deze sector.
 • Bereikte in juni 2005 een overeenkomst met de Verenigde Staten voor vergaande coördinatie van de regelgeving voor handel en investeringen, en maakte afpraken om deze coördinatie te stroomlijnen via een nieuw "High Level Regulatory Co-operation Forum"
 • Gaf vanaf juni 2005 vorm aan een ingrijpende vereenvoudiging van EU-regelgeving, onder meer door verouderde en overbodige ontwerp-richtlijnen te schrappen, en de administratieve lasten van EU-regelgeving voor bedrijven te minderen ("Better Regulation"). Onderdelen van de operatie waren een vereenvoudiging van: de regelgeving voor auto's, afval en de bouwsector (oktober 2005), de milieu- en productie-eisen voor wasmiddelen (oktober 2005), veiligheidseisen aan elektrisch gereedschap en machines (december 2005), registratie- en inkoopeisen voor kleine ondernemingen die medicijnen willen marketen en verkopen (december 2005), medische producten en apparatuur (december 2005), en houtkap (september 2006).
 • Startte in juli 2005 een openbare raadpleging voor minder vervuilende uitlaatgassen (reductie van de uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof uit diesel- en benzineauto's)
 • Presenteerde in september 2005 een nieuwe EU-strategie voor de stimulering van Europese industriële complexen
 • Lanceerde in oktober 2005 het initiatief tot aansluiting van de EU bij het VN-protocol voor AFS-autolampen (Adaptive Front-lighting Systems)
 • Presenteerde in oktober 2005 een strategie voor de ontwikkeling van biotechnologie in Europa
 • Kondigde in december 2005 aan dat hij EU-regelgeving voorbereidt waarmee auto's verplicht worden om overdag het licht aan te houden
 • Lanceerde in december 2005 plannen voor de invoering van Euro-5 standaarden waarmee auto's en bestelbusjes minder stikstofoxiden en fijn stof uitstoten; de plannen behelzen de introductie van roetfilters voor dieselauto's waarmee de uitstoot van fijnstof met 80 procent moet verminderen, en een vermindering van de NOx-uitstoot door benzineauto's met 25 procent.
 • Presenteerde in februari 2006 plannen voor een Europees verbod op kwik in thermometers, barometers en bloeddrukmeters (manometers en sphygmomanometers)
 • Deed in maart 2006 voorstellen voor striktere regulering bij de verkoop van vuurwapens aan particulieren voor jacht- en sportdoeleinden, onder meer door de persoonsgegevens van kopers gedurende tien jaar te bewaren (is thans vijf jaar) en wapens nog beter te waarmerken
 • Tekende in maart 2006 namens de EU een akkoord met Rusland voor nauwere samenwerking op ruimtevaartgebied, met name inzake ruimtevaartapplicaties (satellietnavigatie, aarde-observatie, satellietcommunicatie), toegang tot de ruimte (lanceerinstallaties, ruimtetransportsystemen), onderzoek in de ruimte, en gebruik van het internationaal ruimtestation ISS
 • Lanceerde in maart 2006 een strategie om een extra impuls te geven aan de Europese toerisme-industrie
 • Gaf in maart 2006 het startsein voor de oprichting van een Europese Alliantie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ("European Alliance for Corporate Social Responsibility" (CSR))
 • Reserveerde in juli 2006 een miljardenbudget voor de stimulering van innovatie in kleine en middelgrote bedrijven, en kondigde maatregelen aan waarmee de voorwaarden waaronder dergelijke bedrijven geld lenen versoepeld worden
 • Verbood in juli 2006 het gebruik van 22 chemicaliën bij de productie van cosmetica voor het verven van haren
 • Presenteerde in november 2006 een voorstel om de administratieve rompslomp voor bedrijven tegen 2012 te verminderen met 25 procent, onder meer door oprichting van een 'Raad voor Effectbeoordeling' bij nieuwe EU-wetgevingsinitiatieven
 • Coördineerde in februari 2007 beleidsvoorstellen voor de bestrijding van namaakproducten en piraterij met Amerikaanse douane-autoriteiten
 • Presenteerde in februari 2007 een strategie voor een concurrerende, veilige en duurzame auto-industrie in Europa
 • Presenteerde in oktober 2007 omstreden plannen om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden om auto's op waterstof te laten rijden
 • Presenteerde in januari 2008 plannen voor striktere veiligheidsnormen voor speelgoed, waaronder verplichte waarschuwingen, verbod op mogelijk schadelijke stoffen en strenger toezicht door de lidstaten
 • Presenteerde in juni 2008 de "Small Business Act for Europe", een plan om de bureaucratische obstakels voor het midden- en kleinbedrijf te beperken.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Stapte in 1982 over van de liberale FDP naar de Duitse Sociaaldemocratische partij (SPD)

10.

Family

Marital status
gehuwd