Cyprus

Cyprus

De Republiek Cyprus ligt op een eiland in het oosten van de Middellandse zee. Op het eiland ligt ook de Turkse republiek van Noord-Cyprus. Het land werd in 1960 onafhankelijk, nadat het in 1925 een Britse kroonkolonie was geworden. De Republiek Cyprus is sinds 1 mei 2004 lid van de Europese Unie.

Cyprus ligt van oudsher op het kruispunt van Europa, Azië en Afrika. Het eiland herbergt nog talrijke overblijfselen van de Romeinse, Byzantijnse, Gotische en Venetiaanse beschavingen die hier gebloeid hebben. In 1191 trouwde de Engelse koning Richard Leeuwenhart met Berengaria van Navarra in Limassol, waar zij tot koningin van Engeland gekroond werd. Het land werd een Britse kroonkolonie in 1925. In 1960 werd Cyprus onafhankelijk, de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Makarios werd president. In 1960 werd de Grieks-orthodoxe aartsbisschop Makarios president. Al kort na de onafhankelijkheid ontstond er (gewelddadige) strijd tussen de Griekse en Turkse bevolkingsgroepen. In 1974 kwam het na een staatsgreep tegen Makarios en een Turkse interventie tot een scheiding van het land. Pogingen om die ongedaan te maken, zijn mislukt.

De bekendste Cypriotische sporter is de tennisser Marcos Baghdatis. Bij de Olympische Spelen in 2012 werd een zilveren medaille bij het zeilen behaald.

1.

Politieke situatie

Vergaderzaal Cypriotisch parlement
Bron: http://www.ipu.org/parline-e/PhotoGallery.asp?chamber=2081

Sinds 28 februari 2013 is Nicos Anastasiades president van Cyprus. Hij is lid van de centrumrechtse partij DISY. Op 4 februari 2018 werd hij voor vijf jaar herkozen. Bij de parlementsverkiezingen van 30 mei 2021 werd regeringspartij DISY weer de grootste partij.

De eerste president van Cyprus was aartsbisschop Makarios III. Hij werd dat in 1960 en bleef president tot zijn dood in 1977. In de jaren vijftig was Makarios leider van de Cypriotische onafhankelijkheidsbeweging, die zich keerde tegen de Britse overheersing. Makarios werd opgevolgd door de sociaal-liberaal Spyros Kyprianou (1977-1988). Onder de liberale president Glafkos Kliridis (1993-2003) maakte Cyprus een economische bloeiperiode door en werd de weg vrijgemaakt voor toetreding tot de EU. Hij was voorstander van hereniging van Cyprus op basis van een plan van de toenmalige VN-secretaris-generaal Kofi Annan. In een referendum in 2004 wees de bevolking dit echter af. Kliridis verloor mede daardoor de presidentsverkiezingen van Papadopoulous, die steun kreeg van socialistische partij AKEL.

Cyprus was van juli tot december 2012 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De eerstvolgende keer dat Cyprus de Raad zal voorzitten is in 2026. De Cypriotische politicus Stella Kyriakides is Eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid.

2.

Staatsvorm, partijen en kiesstelsel

Cyprus is een presidentiële republiek. De president is zowel staatshoofd als regeringsleider (er is geen minister-president). De president wordt iedere vijf jaar rechtstreeks gekozen. Hij benoemt de ministers en vormt met hen de regering. De president hoeft zelf geen verantwoording af te leggen aan het parlement. Regering en parlement vormen de wetgevende macht. Het parlement bestaat uit één Kamer: het Huis van Afgevaardigden (Vouli Antiprosopon). Formeel telt het parlement 80 leden, maar in de praktijk zijn dat er vanwege de splitsing van het land slechts 56. Er zijn ook drie waarnemers in het parlement namens drie religieuze minderheden. De splitsing in een Grieks en een Turks deel bestaat al sinds 1964.

kiesstelsel

Grondwettelijk bestaat het parlement uit 50 leden, maar in 1985 werd dat aantal bij wet verhoogd tot 80. De Grieks-Cyprioten kiezen 56 leden en er zijn 24 (vacante) zetels voor de Turks-Cyprioten. Iedere vijf jaar worden in de zes meervoudige kiesdistricten de parlementsleden gekozen. In het grootste district, Nicosia, worden 21 leden gekozen; in het kleinste, Kyrenia, drie. Verkiezing vindt plaats op basis van evenredige vertegenwoordiging. Kiezers hebben de mogelijkheid om op de door hen gekozen lijst vier voorkeurstemmen uit te brengen.

partijen

De twee belangrijkste partijen van (Grieks) Cyprus zijn DISY en AKEL. DISY (Dimokratikós Sinayermós, Democratische Koers) is conservatief-liberaal en aangesloten bij de Europese christendemocraten. De communistische partij AKEL (Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú, Progressieve Partij van Werklieden) is gelieerd aan Europees Unitair Links/Noord GroenLinks. Sinds augustus 2011 is AKEL in de oppositie. Tot de linkerzijde van het Cypriotische spectrum behoren ook DIKO en EDEK. DIKO (Dimokratikó Kómma, Democratische Partij) is gematigd links en aangesloten bij de Europese sociaaldemocraten. EDEK (Kinima Sosialdimokraton, Sociaaldemocratische Beweging) is de gematigde sociaaldemocratische partij van Cyprus. Sinds 2016 is zijn ter rechter- en linkerzijde nieuwe partijen opgekomen.

3.

Zetelverdeling Vouli Antiprosopon vanaf 1991

jaar

DISY

AKEL

DIKO

EDEK

Ov.

datum

1991

20

18

11

7

 

19 mei

1996

20

19

10

5

2

26 mei

2001

19

20

9

4

4

27 mei

2006

18

18

11

5

4

21 mei

2011

20

19

9

5

3

22 mei

2016

18

16

9

3

10

22 mei

2021

17

15

9

4

7

30 mei

4.

Presidenten vanaf 1993

naam

periode

partij

verkiezingen

Glafkos Kliridis

28 februari 1993-28 februari 1998

DISY

7/13 februari

Glafkos Kliridis

28 februari 1998-28 februari 2003

DISY

25 februari

Tassos Papadopoulos

28 februari 2003-28 februari 2008

DIKO

16 februari

Dimitris Christofias

28 februari 2008-28 februari 2013

AKEL

17/24 februari

Nicos Anastasiades

28 februari 2013-

DISY

17/24 februari

5.

Kerngegevens

hoofdstad

Nicosia (Lefkosia/Lefkosa)

staatshoofd

President Nikos ANASTASIADIS (since 28 February 2013)

regeringsleider

President Nikos ANASTASIADIS (since 28 February 2013)

6.

Bevolking

aantal inwoners

1.266.676

0,3% van de EU

% van de bevolking jonger dan 15

15.69%

 

% van de bevolking van 15 t/m 24

12.29%

 

% van de bevolking van 25 t/m 54

47.12%

 

% van de bevolking van 55 t/m 64

11.92%

 

% van de bevolking ouder dan 65

12.97%

 

gemiddelde levensverwachting

79.3 jaar

 

7.

Economie

bruto binnenlands product (bbp)

$30,918 miljard

0,2% van de EU

bijdrage van landbouw aan bbp

2%

 

bijdrage van industrie aan bbp

12.5%

 

bijdrage van dienstensector aan bbp

85.5%

 

werkloosheid

7.07%

 

8.

Geografie

oppervlakte

9.251 km²

0,2% van de EU

laagste punt

Mediterranean Sea 0 m

 

hoogste punt

Mount Olympus 1951 m

 

9.

Positie in Europa

aantal zetels in het
Europees Parlement

6 van de 705 zetels

gastland Europese
organen

 

prominenten in
Europa

Europese Commissie:

 
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.

10.

Volkslied

Titel: Hymn to Freedom