Advies Raad van State en nader rapport uitgebracht bij wetsvoorstel 36431 - Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Thursday, September 21 2023

Bij wetsvoorstel 36431 - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning is een advies Raad van State en nader rapport ondergebracht.