L. (Louis) Michel

Source: Europa Nu.

Louis Michel (1947) was van november 2004 tot juli 2009 lid van de Europese Commissie, belast met ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. In 2004 maakte hij korte tijd deel uit van de Commissie-Prodi. Daarvoor was hij onder meer leraar en burgemeester van Jodoigne, Kamerlid en senator, en minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Michel is lid van Waalse liberale partij. Van 2009 tot 2019 was hij lid van het Europees Parlement.

in de periode 2004-2019: lid EP (niet-Nederlandse), lid Europese Commissie

1.

Personal data

Country
België

Place and date of birth
Tirlemont (België), 2 September 1947

2.

Party/Movement

Party
 • PLR (Parti Liberal de la Réforme) (liberaal)
 • MR (Mouvement Réformateur) (liberaal)

3.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • leraar Nederlandse, Engelse en Duitse literatuur aan de provinciale "Ecole Normale" van Jodoigne, from 1968 until 1978
 • lid gemeenteraad en schepen van Jodoigne (Geldenaken), from 1977 until 1982
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordigers, from 1978 until 1999
 • lid Waalse Gewestraad, from 1980 until 1995
 • lid Raad van de Franse Gemeenschap, from 1980 until 1995
 • burgemeester van Jodoigne (Geldenaken), from 1983
 • lid Senaat, from 13 June 1999 until 12 July 1999
 • minister van Buitenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen, vice-eerste minister, from 12 July 1999 until 20 July 2004 (kabinet-Verhofstadt)
 • lid Europese Commissie, belast met ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, from 13 September 2004 until 14 July 2009 (Commissies-Prodi en -Barroso I)
 • lid Europees Parlement, from 14 July 2009 until April 2019

Formal job title
 • minister van staat, from 30 January 1995

4.

Party political functions

Summary
 • voorzitter PRL (liberale partij), from 1982 until 1989
 • fractievoorzitter PRL Kamer van Afgevaardigden, from 1992 until 1995
 • voorzitter PRL (liberale partij), from 1995 until 1999
 • vicevoorzitter Liberale internationale

5.

Other positions

Previous
 • lid Cultuurrraad, Franse Cultuurgemeenschap, from 1978 until 1990
 • lid Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele Vernieuwing, from 1999 until 2003

6.

Education

Academic education
 • Duitse taal- en letterkunde, until 1968

7.

Activities

Activities on European affairs
 • Reserveerde in december 2004 20 miljoen euro voor het EU-Actieplan tegen illegale houtkap en handel in tropisch hardhout
 • Lanceerde in april 2005 een nieuw actieplan voor Europese steun aan de bestrijding van HIV/Aids, malaria en tuberculose, reserveerde in augustus 2005 een extra storting van 58 miljoen euro in het Wereldwijde Fonds voor de strijd tegen deze ziektes (totale EU-bijdrage sinds 2002 is 432,5 miljoen euro). Presenteerde in december 2005 een strategie om het tekort aan artsen en ziekenhuispersoneel in Afrikaanse landen getroffen door Aids, malaria en tbc aan te pakken
 • Gaf in april 2005 het startsein voor de EU-politiemissie EUPOL in de Congolese hoofdstad Kinshasa
 • Kon na succesvolle onderhandelingen in februari 2005, in juni 2005 de herziening aankondigen van het Cotonou-akkoord tussen de EU en 77 landen uit Afrika, het Caraïbische gebied en eilanden in de Stille Oceaan; naast handelsafspraken en programma's voor armoedebestrijding bevat het nieuwe akkoord bepalingen over een versterkte politieke dialoog, afspraken over terrorismebestrijding en bestrijding van handel in massavernietigingswapens, en deelname aan het Internationale Strafhof (ICC).
 • Presenteerde in juli 2005 een nieuwe aanpak voor de Europese ontwikkelingshulp waarin hij pleit voor meer harmonisatie tussen lidstaten en Europese Commissie; constateerde onder meer dat 10 tot 15 procent van het jaarlijkse ontwikkelingsbudget van 45 miljard euro wordt besteed aan administratieve rompslomp die gepaard gaat met de vele verschillende programma's en financieringseisen; nam in maart 2006 maatregelen om externe Europese hulp en ontwikkelingshulp beter en sneller te besteden ("Aid Effectiveness Package")
 • Lanceerde in oktober 2005 een Europese Strategie voor Afrika 2005-2015, thema's zijn vrede en veiligheid; goed bestuur; handel; infrastructuur; sociale cohesie; en duurzaamheid
 • Presenteerde in november 2005 een pakket maatregelen voor de aanpak van migratiestromen, zoals instelling van surveillance-systemen (onder meer kustpatrouilles op de Middellandse Zee), nauwere samenwerking met oorspronglanden in Afrika, en hulp aan Noord-Afrikaanse landen voor het opzetten van opvangkampen
 • Presenteerde in januari 2006 de programmering van het tiende Europese Ontwikkelingsfonds (EDF), dat Europese ontwikkelingsgelden van 22,6 miljard euro toekent aan specifieke doelen voor de periode 2008-2013; speerpunten bij toekenning zijn 'good governance', goed beheer van publieke gelden en een efficiënt bestuur
 • Presenteerde in februari 2006 een strategie voor biobrandstoffen op basis van landbouwproducten in zowel de EU als in ontwikkelingslanden
 • Presenteerde in maart 2006 plannen voor een hernieuwde strategische relatie tussen de EU en de Caraïben
 • Presenteerde in augustus 2006 plannen om goed bestuur in ontwikkelingslanden te stimuleren (governance) en riep EU-lidstaten op om hun beleid op dit punt te harmoniseren; reserveerde hiervoor drie miljard euro uit het tiende Europese Ontwikkelingsfonds (EDF) voor de periode 2008-2013
 • Presenteerde in oktober 2006 een "EU Partnerschap voor vrede, veiligheid en ontwikkeling in de Hoorn van Afrika", ter bestrijding van de (politieke en sociale) crises binnen en tussen Ethiopië, Eritrea, Somalië, Sudan en Noord-Oeganda

8.

Miscellaneous

Awards
doctor honoris causa aan de universiteit van Antananarivo (Madagascar), juli 2005

9.

Family

Marital status
gehuwd

Children
2 kinderen