Viceminister-president

Source: Parlement.com.

De viceminister-president vervangt bij afwezigheid of ziekte de minister-president i. Hij of zij zit dan bijvoorbeeld de ministerraad i voor en voert namens het kabinet i het woord.

In een coalitiekabinet is de viceminister-president als regel van een andere politieke partij dan de minister-president. Als drie partijen een kabinet vormen, zijn er meestal twee vicepremiers.

Het ambt van viceminister-president bestaat formeel pas sinds 1956. Informeel was er echter al langer een ondervoorzitter van de ministerraad en sinds 1945 had die ook de informele titel 'viceminister-president'.

In de jaren zestig en zeventig was één van de vicepremiers vaak tevens belast met Koninkrijksaangelegenheden.

1.

Overzicht sinds 1946

Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

 

Meer over