Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren

foto Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Kajsa Ollongren (1967) is sinds 26 oktober 2017 namens D66 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III i. Tot 1 november 2019 was zij tevens viceminister-president en dat is zij opnieuw sinds 14 mei 2020. Van 1 november 2019 tot 14 april 2020 was zij op non-actief. Mevrouw Ollongren was van 18 juni 2014 tot 26 oktober 2017 wethouder van Amsterdam en in september 2017 werd zij daar waarnemend burgemeester. In 2011-2014 was zij secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Eerder was zij plaatsvervangend secretaris-generaal op dat ministerie en daarvoor onder meer directeur-generaal economische politiek en directeur integratie en strategie van het ministerie van Economische Zaken.

D66
in de periode 2011-heden: minister, secretaris-generaal

1.

First names

Karin Hildur (Kajsa)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 28 May 1967

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66) (sinds begin jaren '90)

4.

Main functions and occupations

 • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, from 15 August 2011 until 18 June 2014
 • wethouder (van economische zaken, zeehaven, luchthaven, deelnemingen, kunst, cultuur, lokale media, monumenten en stadsdeel Centrum) van Amsterdam, from 18 June 2014 until 26 October 2017 (tevens eerste locoburgemeester)
 • belast met waarneming van de burgemeester van Amsterdam, from 19 September 2017 until 26 October 2017 (vanwege ziekte van burgemeester Van der Laan en na diens overlijden)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en (tweede) viceminister-president, from 26 October 2017 until 1 November 2019
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, from 1 November 2019 until 14 April 2020 (vanwege medische redenen vervangen)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 14 April 2020
 • (tweede) viceminister-president, from 14 May 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/3)
 • secretaris kabinets(in)formatie, from June 2010 until October 2010
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 18 March 2021 until 25 March 2021 (samen met senator Jorritsma)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht in 2020 als uitvloeisel van de Omgevingswet de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit over de ruimtelijke inrichting tot 2050. Er zijn vier prioriteiten: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied. Gepland staan onder meer de bouw van een miljoen woningen tot 2030, waarbij groene gebieden rond steden zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Investeringen in openbaar vervoer en fietsroutes zijn nodig. Stedelijke gebieden moeten aantrekkelijker worden. Bij vraagstukken van duurzame energieopwekking worden burgers betrokken in de besluitvorming. Versnippering van het landschap zal worden tegengegaan. Er wordt ingezet op kringlooplandbouw.
 • Besloot in 2021 de procedure voor samenvoeging van Scherpenzeel met Barneveld te beëindigen. Voor het provinciale herindelingsvoorstel bestond onvoldoende draagvlak.

Legislative activities as minister (2/14)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 425) tot wijziging van de Woningwet tot stand naar aanleiding van evaluatie. Doel is verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de wet en het vergroten van de mogelijkheden tot lokaal maatwerk. Onnodige detailregels worden geschrapt. (35.517)
 • Bracht in 2021 wetsvoorstellen tot stand tot vorming van drie nieuwe gemeenten. Landerd en Uden vormen samen Maashorst; Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert vormen Land van Cuijk en Heerhugowaard en Langedijk gaan op in de gemeente Dijk en Waard (35.619, 35.620, 35.621, 35.842)

als (in)formateur
 • Kreeg op 18 maart 2021 samen met Annemarie Jorritsma van de Tweede Kamer het verzoek ten behoeve van het debat over de verkiezingsuitslag een verkenning te verrichten naar de verschillende opties om tot vorming van een kabinet te komen. De verkenning werd op 25 maart, voortijdig, beëindigd.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Moest in oktober 2019 om gezondheidsreden verstek laten gaan bij de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Knops nam haar toen waar.

Private life (3/4)
 • Groeide op in Oegstgeest
 • Verbleef tijdens haar studie in Parijs, Straatsburg en Avignon
 • Gaf trainingen aan nieuwe politieke partijen in Oost-Europa

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer vijf op de D66-kandidatenlijst, maar werd niet gekozen

Titles of nobility
 • De familie werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.