Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren

foto Drs. K.H. (Kajsa) Ollongren
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Kajsa Ollongren (1967) was van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 minister van Defensie in het kabinet-Rutte IV i. Daarvoor was zij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III i. In dat kabinet was zij namens D66 tevens viceminister-president. Mevrouw Ollongren was van 18 juni 2014 tot 26 oktober 2017 wethouder van Amsterdam en in september 2017 werd zij daar waarnemend burgemeester. In 2011-2014 was zij secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Eerder was zij plaatsvervangend secretaris-generaal op dat ministerie en daarvoor onder meer plaatsvervangend directeur-generaal economische politiek en directeur integratie en strategie op het ministerie van Economische Zaken.

D66
in de periode 2011-2024: minister, secretaris-generaal

1.

Personal data

Surnames
Karin Hildur (Kajsa)

Place and date of birth
Leiden, 28 May 1967

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66) (sinds begin jaren '90)

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend directeur-generaal economische politiek, ministerie van Economische Zaken, from September 2004 until 2007
 • plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, from 2007 until 15 August 2011
 • secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken, from 15 August 2011 until 18 June 2014
 • wethouder (van economische zaken, zeehaven, luchthaven, deelnemingen, kunst, cultuur, lokale media, monumenten en stadsdeel Centrum) van Amsterdam, from 18 June 2014 until 26 October 2017 (tevens eerste locoburgemeester)
 • belast met waarneming van de burgemeester van Amsterdam, from 19 September 2017 until 26 October 2017 (vanwege ziekte van burgemeester Van der Laan en na diens overlijden)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en (tweede) viceminister-president, from 26 October 2017 until 1 November 2019
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, from 1 November 2019 until 14 April 2020 (vanwege medische redenen vervangen)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 14 April 2020 until 10 January 2022
 • (tweede) viceminister-president, from 14 May 2020 until 10 January 2022
 • minister van Defensie, from 10 January 2022 until 2 July 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Previous (2/3)
 • secretaris kabinets(in)formatie, from June 2010 until October 2010
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 18 March 2021 until 25 March 2021 (samen met senator Jorritsma)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/9)
 • Bracht als minister van Defensie samen met staatssecretaris Van der Maat de Defensienota 2022 'Sterker Nederland, veiliger Europa' uit. Daarin worden nieuwe investeringen (5 miljard euro extra) aangekondigd en onder meer de vorming van een supporteenheid voor special operations forces en de komt van 6 extra F-35's.
 • Is de eerstverantwoordelijke voor de levering van defensiematerieel aan Oekraïne. Voert daarover regelmatig overleg met haar EU-collega's. In december 2023 werden 18 F16-vliegtuigen ter beschikking gesteld.
 • Was in 2024 verantwoordelijk voor de deelname van een luchtverdedigings- en commandofregat en van een logistiek ondersteuningsschip aan operaties ter verzekering van de veilige en vrije doorvaart door de Rode Zee

Legislative activities as minister (3/14)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 300) tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 tot stand, die voortvloeide uit het in 2018 gehouden raadgevend referendum. De waarborgen van de wet werden op onderdelen verduidelijkt en de ruimte die de wet in de uitvoeringspraktijk biedt, werd iets ingeperkt. (35.242)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 425) tot wijziging van de Woningwet tot stand naar aanleiding van evaluatie. Doel is verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de wet en het vergroten van de mogelijkheden tot lokaal maatwerk. Onnodige detailregels worden geschrapt. (35.517)
 • Bracht in 2021 wetsvoorstellen tot stand tot vorming van vier nieuwe gemeenten. Landerd en Uden vormen samen Maashorst; Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert vormen Land van Cuijk, Heerhugowaard en Langedijk gaan op in de gemeente Dijk en Waard, en Beemster wordt samengevoegd met Purmerend. (35.619, 35.620, 35.621, 35.842, 35.622)

als (in)formateur
 • Kreeg op 18 maart 2021 samen met Annemarie Jorritsma van de Tweede Kamer het verzoek ten behoeve van het debat over de verkiezingsuitslag een verkenning te verrichten naar de verschillende opties om tot vorming van een kabinet te komen. De verkenning werd op 25 maart, voortijdig, beëindigd.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Moest in oktober 2019 om gezondheidsreden verstek laten gaan bij de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Knops nam haar toen waar.

Private life (3/4)
 • Groeide op in Oegstgeest
 • Verbleef tijdens haar studie in Parijs, Straatsburg en Avignon
 • Gaf trainingen aan nieuwe politieke partijen in Oost-Europa

Campaign trail
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vijf op de D66-kandidatenlijst, maar werd niet gekozen

Titles of nobility
 • De familie werd in 2002 ingelijfd in de Nederlandse adel

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • "'Dit is de belangrijkste vrouw in het leven van Mark Rutte'", NRC Handelsblad, 26 augustus 2011
 • Romana Abels, "Waag het niet haar op haar vakantie te bellen", Trouw, 16 november 2017
 • Roel Bekker, "Kajsa Ollongren", in: "De hoogste ambtenaar. De secretaris-generaal van Algemene Zaken 1945-2023: sfinx of spin?", 228 e.v.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.