Drs. C.J. (Carola) Schouten - EU monitor

EU monitor
Monday, September 28, 2020
calendar

Drs. C.J. (Carola) Schouten

foto Drs. C.J. (Carola) Schouten vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Carola Schouten (1977) is sinds 26 oktober 2017 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president in het kabinet-Rutte III i. Van 18 mei 2011 tot 26 oktober 2017 was zij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Eerder was zij medewerkster financiën en sociale zaken van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie i. Mevrouw Schouten groeide op in Giessen in het Land van Heusden en Altena. In de Tweede Kamer hield zij zich met name bezig met financieel-economische aangelegenheden, Europese zaken, sociale zaken, werkgelegenheid en pensioenen en wonen. Zij leidde in 2015-2016 het onderzoek naar het mogelijke lek in de commissie-stiekem.

ChristenUnie
in de periode 2011-heden: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Cornelia Johanna (Carola)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 6 October 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker werk en inkomen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 2000 until November 2006
 • senior beleidsmedewerker financiën, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from November 2006 until May 2011 (eerder tevens sociale zaken en werkgelegenheid)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 2011 until 26 October 2017
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en (derde) viceminister-president, from 26 October 2017

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, from 1 February 2016 until October 2017
 • lid Raad van Toezicht MAF Nederland (Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland), from 28 October 2016 until October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter commissie ex. art. 9 Wet ministeriële verantwoordelijkheid inzake onderzoek schending vertrouwelijkheid CIVD (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 November 2015 until 28 January 2016

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over bevordering van de doorstroming van jongeren naar een huurwoning door invoering van een jongerenhuurcontract met een termijn van vijf jaar. Het wetsvoorstel werd in 2016 aangenomnen door de Eerste Kamer. (34.156)
 • Diende in 2016 samen met Pieter Heerma (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over de mogelijkheid een breed wettelijke moratorium in te stellen in het kader van schuldhulpverlening (34.450)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Stuurde in november 2019 een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de stikstofproblematiek. Een voorgestelde maatregel om gedurende een half jaar eiwitten in veevoeder te beperken, stuitte op veel verzet en werd - na nader onderzoek - weer van tafel gehaald. (32.670)
 • Bracht in 2020 een brief uit met de contouren voor een toekomstig mestbeleid. Uitgangspunt wordt volledige grondgebondenheid voor melkvee- en rundveehouders en een keuze daarvoor voor de overige veehouders. Boeren waarvoor grondgebondenheid niet mogelijk is, moeten alle mest afvoeren naar een mestverwerker.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2019 de wet tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (Stb. 212) tot stand. Daarmee moet nog in 2019 de hoeveelheid fosfaatrechten onder het plafond voor de melkveehouderij van 84,5 miljoen kilogram fosfaat komen. (35.208)
 • Bracht in 2019 de Spoedwet aanpak stikstof tot stand. Doel is het spoedig terugbrengen van de stikstofbelasting en het intensiveren van het natuurherstel, met name in Natura 2000-gebieden (35.347)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Gert-Jan Segers

Private life
Haar ouders hadden een melkveehouderij. Haar vader verongelukte in 1987 op 46-jarige leeftijd. Carola was toen 9 jaar.

Campaign trail
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.