32670 - Voortgang Natura 2000 - EU monitor

EU monitor
Thursday, May 28, 2020
calendar

32670 nl - algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Voortgang Natura 2000

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Deze algemene maatregel van bestuur werd door de regering aan de Eerste en de Tweede Kamer voorgelegd in het kader van een zogenaamde nahangprocedure.

 

1.

Volledige titel

Voortgang Natura 2000

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 67 moties ingediend.

3.

Documenten

(442 stuks)

2 2 maart 2011, brief, nr. 1     KST326701
Brief regering; Aanpak Natura 2000
 
V 13 april 2011, 32670     BLG108305
Rapport "Natura 2000 in Nederland" (bijlage bij 32670,nr.2) -
 
2 13 april 2011, brief, nr. 2     KST326702
Brief regering; Toezenden PBL-rapport "Natura 2000 in Nederland, juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplannen
 
2 15 april 2011, brief, nr. 3     KST326703
Brief regering; Reactie op verzoek commissie om informering over de afhandeling van lopende bezwarenprocedure inzake Natura 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.