35208 - Tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht - EU monitor

EU monitor
Wednesday, May 27, 2020
calendar

35208 nl - wetsvoorstel
Tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 mei 2019 ingediend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Schouten i.

 

Het voorstel beoogt de totale hoeveelheid fosfaatrechten in de melkveehouderij nog in 2019 terug te brengen tot onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. Een tijdelijke verhoging van het afromingspercentage van 10 naar 20% bij de handel in fosfaatrechten moet hieraan bijdragen. Als 20% te weinig oplevert zal het percentage in het najaar van 2019 verhoogd worden. Als het aantal rechten onder het plafond is, kan de afroming in 2020 weer terug naar 10%.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(52 stuks)

2 24 mei 2019, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST352081
Koninklijke boodschap
 
2 24 mei 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST352082
Voorstel van wet
 
2 24 mei 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST352083
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.