Vijf redenen voor een geloofwaardig gezinsbeleid

Source: C.J. (Carola) Schouten i, published on Monday, February 13 2017, 10:22.

De ChristenUnie gelooft in de grote waarde van gezinnen. Maar waarom is er een sterker en geloofwaardig gezinsbeleid nodig? Hieronder geven we vijf redenen.

 • 1. 
  Het gezin is de kiem van de samenleving

Als mensen zijn we gemaakt om in relatie tot elkaar te staan. Het gezin is de eerste plek waarin dit gebeurt: de plek waar liefde, geborgenheid en zorg voor elkaar centraal horen te staan. De druk op ouders om werk en zorg goed te combineren neemt toe. Vrouwen zijn meer gaan werken, maar mannen niet minder. De overheid bepaalt veel door de inrichting van het belastingstelsel, arbeidswetgeving, verlofregelingen, en arbeidsmarktbeleid. Wij willen het beleid voor gezinnen hierin verbeteren.

 • 2. 
  Nederland loopt achter in Europa

Verschillende landen hebben een duidelijk gezinsbeleid en maken hier serieus werk van. Ook zijn de verlofregelingen in Nederland relatief kort. Kijk hier voor voorbeelden uit andere Europese landen.

 • 3. 
  De overheid maakt de druk op gezinnen groter

De overheid stuurt al jaren actief op meer arbeidsparticipatie. Hoe meer er in de economie wordt gewerkt, hoe beter. De regering heeft door middel van lastenverlichting veel bereikt voor de welvaart van gezinnen. Maar uiteindelijk gaat het niet om welvaart, maar om welzijn. Naast de actieve sturing op meer arbeid, treedt de overheid terug in bepaalde thema’s en verwacht hierin veel van de participatiemaatschappij. De spanning die ontstaat tussen meer werken en tegelijk zorgen, voor bijvoorbeeld je kind, je oudere moeder of vader of een ziek familielid, wordt echter niet aangepakt.

 • 4. 
  Ouders moeten zelf kunnen kiezen wat ze willen

Wij willen dat ouders zelf kiezen hoe ze werk en arbeid combineren. Het geld wat beschikbaar is, gaat rechtstreeks naar de ouders. De afgelopen jaren zijn de belastingen en toeslagen namelijk steeds meer gericht op meer arbeidsparticipatie en meer kinderopvang.

 • De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting neemt steeds verder af, tot aan nul procent in 2023. Hierdoor moeten eenverdieners en tweeverdieners waarbij één partner een laag inkomen heeft meer belasting betalen.
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting is geïntroduceerd, wat ouders met kleine kinderen ondersteunt, maar alleen als ze werken.
 • Daarnaast is de kinderopvangtoeslag toegenomen. Dit bevoordeelt ouders die voor kinderopvang kiezen ten opzichte van ouders die dit niet doen.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat ouders alleen wanneer ze werken de belastingvoordelen voor ouders te kunnen ontvangen. Wij willen dat ouders zelf kiezen hoe ze werk en arbeid combineren. Daarom verlagen we de kinderopvangtoeslag en verhogen we de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daarnaast willen we het belastingstelsel hervormen en meer gezinsvriendelijk maken.

 • 5. 
  Stabiele huwelijken zijn belangrijk, voor zowel ouders als hun kinderen

Wij geloven in de grote waarde van stabiele huwelijke en van gezinnen. In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. Gemiddeld zijn er 33.000 scheidingen per jaar, waarvan 20.000 stellen met minderjarige kinderen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. De stap om in relatietherapie te gaan is voor veel stellen groot, daarom verlagen we de drempel door dit te vergoeden vanuit het basispakket. Waar andere partijen pas voor de kinderen opkomen bij de echtscheiding, geloven wij dat door in te zetten op goede relaties alle kinderen worden geholpen.