Kabinet ongeschonden door debat regeringsverklaring

Friday, March 2 2007, 10:16

Het nieuwe kabinet is ongeschonden door zijn eerste confrontatie met de Tweede Kamer gekomen. Hoewel premier Balkenende i in de regeringsverklaring aangaf de dialoog te willen zoeken met de oppositie bij de uitwerking van de coalitieplannen, ontried hij de door de oppositie ingediende moties zonder uitzondering. De fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie hielden de rijen gesloten en stemden tegen alle moties, zodat geen enkele werd aangenomen. De coalitiepartijen dienden zelf geen moties in.

Nadat premier Balkenende gisterochtend de regeringsverklaring van het kabinet-Balkenende IV i had afgelegd, duurde het debat met de Kamer tot diep in de nacht. In de regeringsverklaring kwam 44 keer het woord 'samen' voor, zoals D66-leider Pechtold i had geturfd.

Onder de ingediende moties was een motie van wantrouwen van Geert Wilders i tegen de staatssecretarissen Albayrak i en Aboutaleb i in verband met hun dubbele nationaliteit. Alleen Wilders' eigen PVV stemde voor de motie.

Tijdens het debat wekte Balkenende de indruk dat de dubbele nationaliteit van de twee PvdA-bewindslieden in een later stadium toch wel eens een probleem zou kunnen worden. Dat leidde tot irritatie bij Jacques Tichelaar i. De nieuwe PvdA-fractievoorzitter maakte in zijn tweede termijn duidelijk dat tornen aan de positie van Albayrak en Aboutaleb voor zijn partij onaanvaardbaar is.

Over een motie van SP-leider Marijnissen i om een parlementair onderzoek in te stellen naar de achtergronden van de politieke steun van Nederland voor de oorlog in Irak, werd hoofdelijk gestemd. CDA, PvdA, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP stemden tegen. Tichelaar lag in het debat zwaar onder vuur, omdat de PvdA eerder nog voor een onderzoek was. Ook premier Balkenende kreeg kritiek vanwege zijn rol in het blokkeren van een onderzoek.

Pieter van Geel i (CDA) en Arie Slob i (ChristenUnie) beleefden een onopvallend debuut als fractievoorzitter.

 

Meer over

Letterlijke tekst