J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen

foto J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Politiek voorman en lange tijd 'het gezicht' van de Socialistische Partij i. Voor die partij vanaf 1994 zestien jaar Tweede Kamerlid, waarvan veertien jaar fractievoorzitter. Werd eerder, in 1975, lid van de gemeenteraad van Oss en bleef dat tot 1993 en was in 1987-1989 lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Fabrieksarbeider - hij was worstmaker bij 'Unox' en constructie-bankwerker/lasser - die altijd duidelijke taal sprak. Goed debater, die een belangrijke factor was bij de groei van zijn partij in de periode tot 2006. Moest in 2008 vanwege gezondheidsproblemen voortijdig zijn leiderschap neerleggen. Hij bleef tot 2015 wel partijvoorzitter; een functie die hij sinds 1988 had.

SP
in de periode 1994-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Johannes Guillaume Christianus Andreas (Jan)

Place and date of birth
Oss, 8 October 1952

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KEN-ml ((Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland, marxistisch-leninistisch), until 1972
 • SP (Socialistische Partij), from 1972

3.

Main functions and occupations

 • worstmaker en -ophanger N.V. Zwanenberg te Oss
 • lasser in de metaal-industrie, from 1974 until 1985
 • lid gemeenteraad van Oss, from August 1976 until 1993
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 28 April 1987 until 1989
 • fractievoorzitter SP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 May 1994 until 20 June 2008
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 17 June 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/4)
 • lid Stichting Stop de uitverkoop van de beschaving
 • lid presidium Nederlands Gesprekscentrum, from 1996 until 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/9)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Jongeren van de Witt
 • lid Comité van Aanbeveling BON (Beter Onderwijs Nederland), around 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • In december 2003 debatteerde de Tweede Kamer op zijn voorstel met de minister-president over de georganiseerde solidariteit. Aanleiding was een aangekondigde bezuiniging van 17 miljard.
 • Nam in 2004 het initiatief voor het houden van een debat met de regering over de publieke moraal
 • Zette zich in voor de komst van een nationaal historisch museum

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Nam in mei 1973 nadat een staking was uitgebroken bij tapijtenfabriek Bergoss ontslag en wierp zich op als actieleider
 • Was in 1975 één van de jongste gemeenteraadsleden van Nederland
 • Werd in 2006 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag

Private life
 • Zijn echtgenote was onderwijzeres
 • In 2005 en in 2007 enige weken uitgeschakeld door een hernia en was in 2006 enige tijd afwezig vanwege hartklachten.
 • Zijn vader overleed in januari 1963

Anecdotes and citations
 • Zei tijdens een interpellatie-Sipkes op 7 oktober 1997 tegen voorzitter Weisglas, die hem vanwege de nog lange avondagenda vroeg kort te interrumperen: "Even dimmen." Het ging om zijn eerste interruptie in een debat van drie uur. Hij voldeed niet aan het verzoek van Weisglas om die woorden terug te nemen.
 • Introduceerde op 4 november 1997 in een Kamerdebat over de (falende) monitoring van teruggezonden Iraanse vluchtelingen de term 'Sorry-democratie'. De betrokken bewindslieden betuigden namelijk wel spijt over het onvolledig informeren van de Kamer, maar verbonden daaraan geen politieke gevolgen.
 • Riep in mei 2009 tijdens het vragenuurtje vanaf zijn zitplaats drie keer 'flapdrol' tegen minister Koenders, toen die in zijn ogen 'hautain' zou hebben geantwoord op vragen van SP'er Irrgang. Koenders was ontstemd over het verwijt dat hij te veel voor de banken en te weinig voor ontwikkelingslanden opkwam.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Steffie Kouters, "'Ik ben ook voor Formule 1'", "Volkskrant Magazine", 21 april 2007
 • C. van der Laan en T. Lagas, "Ook straks de absolute baas van de SP", Trouw, 18 juni 2008
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.