Drs. A. (Alexander) Pechtold

foto Drs. A. (Alexander) Pechtold
bron: website D66.nl
Source: Parlement.com.

Alexander Pechtold (1965) was in 2006-2018 fractievoorzitter en politiek leider van D66. Hij was sinds november 2006 Tweede Kamerlid. De heer Pechtold was verder van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006 minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij is opgeleid als kunsthistoricus en werkte onder andere bij een veilinghuis. Van 1997 tot 2002 was hij wethouder in Leiden. Vanaf eind 2002 tot 2005 was hij voorzitter van D66. en in de periode 2003-2005 burgemeester van Wageningen. De heer Pechtold was enige jaren woordvoerder Europese zaken en onderwerpen rond het koninklijk huis. Verder was hij voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties i. Per 1 november 2019 werd hij algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

D66
in de periode 2002-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, partijvoorzitter

1.

First name

Alexander (Alexander)

2.

Personal data

Place and date of birth
Delft, 16 December 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 1989

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (in 1997-2002 van sport, cultuur, recreatie en monumenten, milieu; in 1998-2002 van grotestedenbeleid; in 2002-2003 van onderwijs en verkeer en vervoer) van Leiden, from 22 April 1997 until 1 October 2003
 • burgemeester van Wageningen, from 1 October 2003 until 31 March 2005
 • minister zonder portefeuille, minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, from 31 March 2005 until 3 July 2006
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 November 2006 until 9 October 2018
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 10 October 2018
 • algemeen directeur CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), from 1 November 2019

Responsibilities as minister
 • Was als minister belast met staatkundige vernieuwing (kiesstelsel, referendum, dualisering, gekozen burgemeester, Grondwet), Koninkrijksrelaties, grotestedenbeleid, en kwaliteit van de Rijksdienst

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
 • presentator tv-programma "De achterkant van het gelijk", BNNVARA, from March 2021
 • voorzitter Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij, from 1 May 2021

Previous (2/23)
 • verkenner collegevorming gemeente 's-Hertogenbosch, from March 2022 until 1 April 2022
 • informateur collegevorming gemeente 's-Hertogenbosch, from April 2022 until 31 May 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 November 2017 until 10 October 2018
 • voorzitter Kunstcommissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 March 2018 until 10 October 2018

Honorary positions (2/13)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Johan Oldenbarnevelt 2019 i.o., from 18 June 2015
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Bergen op Zilver, from 25 September 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Diende in 2010 samen met Angelien Eijsink (PvdA), Remi Poppe (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de bijzondere zorgplicht voor veteranen. In 2011 nam zijn fractiegenote Wassila Hachchi de verdediging van hem over. (32.414)
 • Diende in 2014 samen met zijn collega-fractievoorzitters Wilders (PVV), Roemer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Van Ojik (GL), Thieme (PvdD), Bontes en Klein een motie van wantrouwen in tegen minister Plasterk vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer over de inlichtingendiensten. De motie werd verworpen, waarbij de ondertekenende fracties vóór stemden.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/4)
 • Sloot in 2006 een contract met SDU over de levering van nieuwe fraudebestendig identiteitsdocumenten, waarop op een chip persoonsgegevens en een digitale pasfoto kunnen worden opgeslagen
 • Verdedigde in 2006 in de Tweede Kamer met succes een voorstel in eerste lezing tot herziening van de Grondwet, waardoor het voorziterschap van gemeenteraden en provinciale staten wordt gedeconstitutionaliseerd.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2005 samen met minister Dekker de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ('Rotterdamwet') (Stb. 726) tot stand. De wet bundelt enkele voorgestelde maatregelen waarmee de grote steden en met name de gemeente Rotterdam aan de slag kunnen gaan om de grootstedelijke problemen op te lossen. Het geeft grote steden meer mogelijkheden om het economische klimaat te versterken, de huisvesting van bepaalde inkomensgroepen te reguleren en overlastgevende panden te sluiten. (30.091)
 • Bracht in 2006 samen met minister Van der Hoeven een wijziging van de Grondwettelijke onderwijsbepaling in het Staatsblad (Stb. 170). Binnen het bestaande bestel krijgen openbare scholen de mogelijkheid samen te werken met bijzondere scholen in één school. In zo'n samenwerkingsschool wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs gegeven. (28.726)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Versloeg op 24 juni 2006 op het D66-congres bij de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker Loesewies van der Laan. Hij kreeg 2009 stemmen, Van der Laan 1752.
 • Diende op 29 juni 2006 samen met minister Brinkhorst zijn ontslag in vanwege het intrekken van de steun door de D66-fractie aan het kabinet
 • Werd in 2009 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag

Private life
 • Werd geboren in Delft, maar zijn ouders woonden op dat moment al in Emmen en hadden in Delft nog hun huisarts
 • Begin 2018 stelde een Canadese oud-diplomaat en vriend in Scheveningen een appartement aan hem ter beschikking. Nadat hierover vragen waren gesteld, verklaarde hij dit als een privékwestie te beschouwen en de gift daarom niet te hebben aangemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

Anecdotes and citations
 • Zei in een interview met weekblad "Opzij" (februari 2006): "Ministers gaan 'vreselijker' met elkaar om dan wie dan ook. Achter elkaars rug om, ach, ach, ach, het is allemaal veel vuiler en vunziger dan mensen denken". Werd over deze uitspraken ernstig gekapitteld in de ministerraadsvergadering.
 • Om zijn kritiek op het gebrek aan daadkracht van het kabinet-Balkenende IV te onderstrepen, toonde hij tijdens de algemene beschouwingen in september 2009 tijdens een interruptie van CDA-fractievoorzitter Van Geel een flinke stapel rapporten die adviescommissies aan het kabinet hadden uitgebracht. Toen Van Geel zei niets aan afzonderlijke rapporten te hebben en om samenhang vroeg, zei hij: 'Zal ik er een nietje doorheen slaan?"

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.