Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met het beleid inzake Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de andere drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dit betreft onder meer

  • de positie van deze Rijksdelen binnen het Koninkrijk
  • parlementaire controle Koninkrijksregering
  • hulp en bijstand aan de Rijksdelen
  • contacten met vertegenwoordigers van de betreffende Rijksdelen
  • waarborgen rechtszekerheid, rechtshandhaving en mensenrechten door structurele samenwerking tussen de Rijksdelen
Griffier is Mw. E. Meijers.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-03-18 35165 - Verkiezingen  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2022-02-15 36031 (R2161) - Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling i rood kruisje
2022-02-15 36032 (R2162) - Rijkswet Aruba financieel toezicht i 2e
2021-03-19 35772 - Invoering van een centrale voorziening voor het onderzoek of iemand in de BRP moet worden ingeschreven alsmede naar juistheid van het adres i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2023-11-24 36470 IV - Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 (Najaarsnota) groen vinkje
2023-09-27 36435 IV - Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) groen vinkje
2023-09-19 36410 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2024 groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2020-07-23 35510 - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag  
2016-10-24 34581 - Initiatiefnota “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” rood kruisje
2015-12-14 34361 - EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement