36032 NL - wetsvoorstel
Rijkswet Aruba financieel toezicht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 februari 2022 ingediend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Van Huffelen i.

 

Met dit voorstel van rijkswet wordt het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk en de instelling van het College Aruba financieel toezicht bij rijkswet vastgelegd. Sinds 2015 heeft Aruba zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel (LAft). De regeringen van Aruba en Nederland willen dit financiële toezicht nu regelen door middel van een onderlinge regeling in de vorm van een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (consensusrijkswet). De vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

1.

Volledige titel

Regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht)

2.

Documenten

(19 stuks)

2 11 februari 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST360321
Koninklijke boodschap
 
2 11 februari 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST360322
Voorstel van rijkswet
 
2 11 februari 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST360323
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.