36031 NL - wetsvoorstel
Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 februari 2022 ingediend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Van Huffelen i.

 

Dit voorstel van rijkswet regelt de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). Het COHO wordt een bestuursorgaan met zelfstandige taken en bevoegdheden dat tot doel heeft om de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen bij het doorvoeren van bestuurlijke hervormingen, het realiseren van duurzame en houdbare overheidsfinanciën en het versterken van de weerbaarheid van de economieën van deze landen. De vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

1.

Volledige titel

Regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(46 stuks)

2 11 februari 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST360311
Koninklijke boodschap
 
2 11 februari 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST360312
Voorstel van rijkswet
 
2 11 februari 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST360313
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.