Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel

foto Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande Brabantse CDA-politicus die tijdens Balkenende IVĀ i fractievoorzitter in de Tweede Kamer was. Van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 was hij in de kabinetten-Balkenende I, II en III staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met verantwoordelijkeid voor het milieubeleid. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Helmond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Vooral door successen in die functie werd hij in 2001 gezien als mogelijke nieuwe aanvoerder van het CDA. Bestuurlijk ingesteld en pleitbezorger van zakelijke debatten. Wielerliefhebber.

CDA
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris