Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel

foto Drs. P.L.B.A. (Pieter) van Geel
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande Brabantse CDA-politicus die tijdens Balkenende IV i fractievoorzitter in de Tweede Kamer was. Van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 was hij in de kabinetten-Balkenende I, II en III staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met verantwoordelijkeid voor het milieubeleid. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Helmond en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Vooral door successen in die functie werd hij in 2001 gezien als mogelijke nieuwe aanvoerder van het CDA. Bestuurlijk ingesteld en pleitbezorger van zakelijke debatten. Wielerliefhebber.

CDA
in de periode 2002-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris

1.

First names

Petrus Leonardus Bastiaan Antonius (Pieter)

2.

Personal data

Place and date of birth
Valkenswaard, 8 April 1951

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966) (omstreeks 1980)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl) (lid sinds omstreeks 1983/84)

4.

Main functions and occupations

 • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, land- en tuinbouw, landinrichting en volkshuisvesting) van Noord-Brabant, from 18 April 1995 until May 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 22 July 2002
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (belast met milieu en duurzaamheid), from 22 July 2002 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 17 June 2010
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 February 2007 until 10 June 2010
 • eigenaar "Van Geel Consultancy"

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/17)
 • voorzitter Omgevingsraad Schiphol, from 1 July 2019
 • voorzitter Adviescollege landelijke publieke omroep, from 9 September 2022

Previous (2/19)
 • voorzitter Raad van Toezicht "Koninklijke Kentalis", organisatie voor doven en slechthorenden, from 2011 until 1 September 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht "Elkerliek ziekenhuis" te Helmond/Deurne, from November 2011 until 1 March 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from March 2007 until 17 June 2010

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/7)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel waarmee een Europese richtlijn over milieuaansprakelijkheid via de Wet milieubeheer moet worden geregeld (30.920)
 • Diende in 2006 een wetsvoorstel in om richtlijnen te implementeren over luchtkwaliteitseisen en daarmee juridische belemmeringen voor bouwplannen te voorkomen. Dit voorstel werd door zijn opvolgster in het Staatsblad gebracht. (30.489)

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 606) van de Wet milieubeheer over modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen tot stand. De wijziging vereenvoudigt en uniformeert de systematiek van de wet waardoor meer inrichtingen onder de algemene regels vallen. Alleen wanneer zij milieurelevante activiteiten verrichten die niet door de algemene regels zijn geregeld, is de inrichting vergunningplichtig. (30.483)
 • Bracht in 2007 samen met minister Veerman een wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 103) tot stand. Hierdoor werd de aanwijzing van te beschermen gebieden beperkt tot door provinciale staten aan te wijzen 'zeer kwetsbare gebieden'. Deze gebieden moeten binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Voor de aanwijzing van gebieden kleiner dan 50 ha gaan zwaardere criteria gelden. De zoneringsbescherming wordt beperkt tot 250 meter. (30.654)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was in 1999 als lijsttrekker bij de Statenverkiezingen succesvol. Het CDA won in Noord-Brabant drie procent.
 • In 1999 verhinderde Jaap de Hoop Scheffer dat hij (kandidaat-)partijvoorzitter werd. De Hoop Scheffer dat Van Geel als full-time-voorzitter mogelijk zijn politiek leiderschap zou bedreigen.
 • Werd in het najaar van 2001 gepolst als mogelijke opvolger van partijleider De Hoop Scheffer, maar bedankte vanwege gebrek aan Haagse ervaring

Private life
Zijn moeder is van boerenafkomst

Anecdotes and citations
 • Toen hij gedeputeerde was, gebruikte zijn secretaresse als ezelsbruggetje voor de juiste volgorde van zijn initialen: 'Pieter Lacht Bijna Altijd'.

Campaign trail
 • Was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer drie op de CDA-kandidatenlijst
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vijf op de CDA-kandidatenlijst
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer zeven op de CDA-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.