Mr. S.J.M. (Stef) Dijkman

foto Mr. S.J.M. (Stef) Dijkman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Uit de KVP afkomstige volkshuisvestingsspecialist in de CDA-fractie. Trok al direct bij zijn aantreden in 1977 aandacht door zich als enige voormalige KVP'er te voegen bij de zes uit de ARP afkomstige loyalisten i die het kabinet-Van Agt i slechts gedoogden. Nam met de oppositie en een minderheid uit de CDA-fractie principieel stelling tegen kernwapens en tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Een dissident zonder veel vertoon. Dat in tegenstelling tot zijn collega Jan Nico Scholten i met wie hij veel optrok. Het duo 'Stef en ik', zoals zij werden aangeduid, werd in december 1983 wegens verregaande deloyaliteit uit de fractie gezet. Ze vormden een eigen fractie, maar begin 1985 stapte hij over naar de PPR-fractie.

CDA, groep-Scholten/Dijkman (ex-CDA), PPR
in de periode 1977-1986: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Stephanus Jacobus Maria (Stef)

Place and date of birth
Maartensdijk (Utr.), 20 September 1935

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen Democratisch Appèl), from 11 October 1980 until 8 December 1983
 • partijloos, from 8 December 1983 until 18 April 1985
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 18 April 1985 until 16 February 1991

National political party
 • groep-Scholten/Dijkman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 December 1983 until 18 April 1985
 • lid PPR-fractie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 April 1985 until 3 June 1986

3.

Main functions and occupations

 • bedrijfsjurist hoofdkantoor grootwinkelbedrijf "C & A" te Amsterdam, from 1965 until 1972
 • lid gemeenteraad van Zaandam, from 1 September 1970 until 1 January 1974 (voor de samenwerkende christelijke groepen)
 • bedrijfsjurist bouwbedrijf "WILMA" te 's-Gravenhage, from 1972 until 1973
 • directiesecretaris NCIV (Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting) te De Bilt, from 1973 until 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 3 June 1986

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/3)
 • lid bestuur Nederlandse Stichting Vluchtelingen
 • voorzitter huurcommissie Noord-Holland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 April 1982 until 3 March 1983
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 1982 until 26 January 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was volkshuisvestingswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Hield zich verder onder meer bezig met ruimtelijke ordening en justitie.

Dissenting voting behaviour (0/12)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Had in 1982 een door zijn partij erkend gravamen (gewetensbezwaar) tegen plaatsing van kruisraketten in Nederland
 • Kreeg begin juni 1983 van het fractiebestuur de waarschuwing dat hij niet langer als woordvoerder mocht optreden, als hij zou doorgaan met het verkondigen van persoonlijke, van de fractie afwijkende standpunten.
 • Trad 8 december 1983 met Jan-Nico Scholten n.a.v. een conflict uit de CDA-fractie en vormde met hem de fractie Scholten/Dijkman. Zij vonden dat zij door de fractie monddood waren gemaakt, onder andere door het ontnemen van woordvoerderschappen. De CDA-fractie had op 6 december het vertrouwen en in hem en Scholten opgezegd.

Private life
 • Groeide op in West-Friesland
 • Zijn echtgenote is advocaat

Campaign trail
 • Was in 1986 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de PPR-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.