J. (Jacques) Tichelaar

foto J. (Jacques) Tichelaar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Vakbondsman uit Heerenveen, die ten tijde van het kabinet-Balkenende IV i fractievoorzitter van de PvdA was. Was als secondant van Wouter Bos i betrokken geweest bij de vorming van dat kabinet. Als voormalige bestuurder van de Algemene Onderwijsbond gold hij als een bekwaam en integer onderhandelaar, die zaken op scherp kon zetten. Als Tweede Kamerlid, wat hij in 2002 werd, hield hij zich onder meer bezig met onderwijs, economische zaken, arbeidsparticipatie en natuurbeheer. Verder was hij voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Aan zijn fractievoorzitterschap kwam al na een jaar een einde door gezondheidsproblemen. Een jaar later werd hij commissaris van de Koning(in) in Drenthe. Per 1 maart 2017 stapte hij op vanwege een aanbestedingsaffaire. Bevlogen politicus die zich tamelijk direct uitdrukte (hij werd omschreven als 'straatvechter'), maar die ook kon relativeren.

PvdA
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Jacques (Jacques)

Place and date of birth
Heerenveen, 2 January 1953

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1 August 1976

3.

Main functions and occupations

 • onderwijzer en adjunct-directeur scholengemeenschap "De Stûke" te Joure, from 1 August 1976
 • onderwijzer en adjunct-directeur "Aebingaschool" te Leeuwarden, until 1 January 1989
 • algemeen secretaris ABOP (Algemeen Bond van Onderwijzend Personeel), from 1 January 1989 until 1 April 1994
 • voorzitter Aob (Algemene Onderwijsbond), from 1 April 1994 until 1 June 2002 (gekozen 24 januari 1994)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 1 May 2009
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 February 2007 until 22 April 2008 (vanwege ziekte nam vanaf 22 januari 2008 Mariëtte Hamer voor hem waar)
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Drenthe, from 1 May 2009 until 1 March 2017

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Ondernemersfonds Meppel, from July 2018

Previous (2/13)
 • 'verkenner' knelpunten tijdelijke leerkrachten bijzonder onderwijs, from November 2016
 • lid algemeen bestuur Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 October 2002 until 4 April 2007
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2008 until 22 April 2009

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Trad tijdens de formatie 2006/2007 bij de onderhandelingen over het ontwerp-regeerakkoord op als secondant van fractievoorzitter Bos
 • Vanwege hartproblemen sinds 21 januari 2008 tijdelijk op non-actief
 • Stapte op 1 maart 2017 op als Commissaris van de Koning, nadat hij onder vuur was gekomen door het noemen van het bedrijf van zijn schoonzus voor een overheidsopdracht. Het was de laatste in een reeks kwesties waardoor de steun voor Tichelaar in de Provinciale Staten leek te zijn weggevallen.

Pseudonyms and nicknames
"het oliemannetje"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Guus Valk en Sheila Kamerman, "Stakingsleider met een afkeer van strijdcultuur. 'Paarse' vakbondsleider Jacques Tichelaar ging het onderwijsdebat uit de weg", NRC Handelsblad, 29 april 2002
 • Guus Valk, "Jacques Tichelaar. Opgeruimde Fries", NRC Handelsblad, 15 februari 2007
 • John Wanders, "Staatvechter die overal deals kan sluiten", De Volkskrant, 24 april 2007
 • Marc Peeperkorn, "Met pijn in het hart", De Volkskrant, 31 mei 2008
 • Birte Schohaus, "Slagkracht. Het verhaal van Jacques Tichelaar" (2019)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.