Tweede Kamerverkiezingen 1948

Source: Parlement.com.

Op 7 juli 1948 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig vanwege de aanstaande Soevereiniteits­overdracht i aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening). De KVP i kwam als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde de partij 32 zetels. De PvdA verloor daarentegen twee zetels en kwam op 27 zetels. Nieuwkomer was de lijst-Welter i, van een oud-minister die ontevreden was over de koers van de KVP. Lichte winst was er voor de VVD van Oud i, de 'opvolger' van de Partij van de Vrijheid i.

De kabinetsformatie was erop gericht een kabinet te vormen dat, met het oog op de Grondwetsherziening, over een tweederde meerderheid kon beschikken. Dat leidde in augustus tot het door KVP, PvdA, CHU en VVD gesteunde kabinet-Drees/Van Schaik i.

Een dag na de Tweede Kamerverkiezingen vonden in de Provinciale Staten de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. Ook dat was (toen) nodig vanwege de Grondwetsherziening. Omdat de zetelverdeling nog hetzelfde was sinds de Statenverkiezingen van 1946 vonden er in de Senaat geen politieke verschuivingen plaats.

1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 1948

Zetels 1946

Winst/verlies

KVP i

32

32

-

PvdA i

27

29

-2

ARP i

13

13

-

CHU i

9

8

+1

VVD i

8

6

+2

CPN i

8

10

-2

SGP i

2

2

-

lijst-Welter i

1

0

+1

Onderstaande partijen deden mee aan de verkiezingen, maar hebben in 1948 geen zetels behaald.

 

Partij

Middenstandspartij

Onafh. Nationale Groep

oud-SDAP

Revolutionaire CP

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

2.

Achtergrond verkiezingen

Grondwetsherziening 1948

In 1948 werden in de Grondwet bepalingen opgenomen over het voorbereiden en vestigen van een nieuwe rechtsorde en om instelling van het instituut van staatssecretaris mogelijk te maken. Verder kwam er een bepaling over het inkomen van de afgetreden koning(in) en werden bepalingen opgenomen over de uitzonderingstoestand.


Meer over