Mr.Dr. L.N. (Laurent) Deckers

foto Mr.Dr. L.N. (Laurent) Deckers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden
Source: Parlement.com.

Hoffelijke en opgewekte katholieke politicus en landbouwvoorman. Kwam uit de kring van de Boerenleenbank. Was eerst landbouwspecialist van de RKSP-fractie en later defensie-woordvoerder. Als minister van Defensie in het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i in 1933 verantwoordelijk voor het bombarderen van het pantserschip 'De Zeven Provinciën' na een muiterij op dat schip. In het derde kabinet-Colijn i was hij minister van Landbouw. Nadien fractievoorzitter en in die functie in 1939 verantwoordelijk voor het direct wegsturen van het vijfde kabinet-Colijn i. Sloot zijn publieke loopbaan af als staatsraad.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP, KVP
in de periode 1918-1958: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Raad van State, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Laurentius Nicolaas (Laurent)

Place and date of birth
Heeze, 14 February 1883

Place and date of death
's-Gravenhage, 1 January 1978

Place and date of burial
Heeze, 5 January 1978

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 12 August 1929
 • secretaris-penningmeester RKNBTB (Roomsch-Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond) te 's-Gravenhage, from 1918 until 1925
 • advocaat en procureur, advocatenkantoor "Deckers, Kortenhorst en Van der Loo" te 's-Gravenhage, from 1926 until 1929
 • lector sociale wetenschappen, R.K. Handelshogeschool te Tilburg, from 1 October 1927 until 10 August 1929
 • minister van Defensie, from 10 August 1929 until 2 September 1935
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 29 May 1933
 • minister van Landbouw en Visserij, from 2 September 1935 until 24 June 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 1 April 1946
 • fractievoorzitter RKSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 November 1937 until 22 December 1945
 • fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 December 1945 until 1 April 1946
 • lid Raad van State, from 1 April 1946 until 1 March 1958 (benoemd bij K.B. van 29 maart 1946)

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, from 9 October 1940 until 7 November 1940 (7 oktober gevangengenomen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Economische Stichting West-Indië-Nederland
 • landscommandore "Orde van het Heilige Graf van Jeruzalem", around 1960

Derived functions (2/5)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de ontwerp-wet Wijziging van de Dienstplichtwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1937
 • voorzitter begrotingscommissie voor de hoofdstuk I en II etc. en de Wet op de Middelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1939 en 1940)

Honorary positions
 • erelid RKNBTB (Roomsch-Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond), from 1928
 • erelid Vereeniging "Katholieke Studiebelangen", Landbouwhogeschool te Wageningen, around 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde in 1920 de ministers Van IJsselstein en König over de overstroming van de Maas in januari van dat jaar
 • Diende in 1921 met vijf collega's van andere fracties een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de zomertijd. Dit voorstel werd verworpen door de Tweede Kamer.
 • Een door hem ingediende en op 27 juli 1939 door de Tweede Kamer aanvaarde motie tegen het optreden van het vijfde kabinet-Colijn, leidde tot de onmiddellijke val van dat kabinet

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Was eerstverantwoordelijke voor het gewelddadig neerslaan van de muiterij op "De Zeven Provinciën" in februari 1933. Op het opleidingsschip brak op 4 februari een muiterij uit toen inlandse schepelingen zich verzetten tegen een salariskorting. Bij het bombardement op het schip kwamen 18 schepelingen om. Hij verdedigde zijn beleid op 7 maart tijdens een interpellatie-Albarda.
 • Verbood in februari 1933 het lidmaatschap van de linkse partijen (waaronder de SDAP), alsmede het lezen van socialistische dagbladen voor militairen
 • Stelde in september 1933 samen met Colijn een Staatscommissie-Idenburg in over de verdediging van Nederlands-Indië

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1931 de Militaire-Ambtenarenwet (Stb. 591) tot stand. Deze zorgt voor het eerst voor een volledige regeling van de rechtstoestand van militaire ambtenaren, waarbij aansluiting werd gezocht bij de Ambtenarenwet 1929. De wet regelt onder andere de rechtsmacht, de organisatie der gerechten en wijze van procederen.
 • Bracht in 1932 wetten tot stand ter goedkeuring van de in 1929 te Genève gesloten verdragen voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij legers te velde en betreffende de behandeling van krijgsgevangenen
 • Bracht in 1936 een nieuwe Vogelwet tot stand. Deze had de zelfde uitgangspunten als de Vogelwet 1912 en bevatte vooral een technische herziening daarvan.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, August 1929 (i.v.m. benoeming tot minister)

Pseudonyms and nicknames
Teun Ruisdaal (pseudoniem als publicist)

9.

Publications

Publications
 • J.P. Gribling, "Deckers en zijn katholieke tijdgenoten", in: Politiek Perspectief, 2 (1973), nr. 2, 23-33
 • J.P. Gribling, "Deckers, Laurentius Nicolaas (1863-1978)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 131
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Wie is dat? 1938

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.