Ch.J.I.M. (Charles) Welter

foto Ch.J.I.M. (Charles) Welter
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Hoffelijke 'grand seigneur', die tot op hoge leeftijd actief bleef als Tweede Kamerlid. Werd in 1925 na een loopbaan bij het Indische Gouvernement minister van Koloniën in het kortstondige eerste kabinet-Colijn i. Leidde daarna onder andere een bezuinigingscommissie en werd in 1937 wederom minister. Wees vóór 1940 een dominionstatus van Nederlands-Indië af en trad in Londen af na een conflict met Gerbrandy i. Sympatiseerde in de oorlog met het bewind van Pétain in Frankrijk en gold daarom in Londen als defaitist. Keerde zich na de oorlog tegen de Indië-politiek van de KVP en richtte een eigen partij op, de Katholiek Nationale Partij. Onder invloed van het Mandement van 1954 i in 1956 teruggekeerd in de 'moederpartij'. Als KVP-Kamerlid tamelijk onafhankelijk, met name ten aanzien van de Nieuw-Guineapolitiek.

RKSP, KVP, lijst-Welter, KNP, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1925-1963: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, minister, vicepresident Raad van Nederlands-Indië

1.

Personal data

Surnames
Charles Joseph Ignace Marie (Charles)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 6 April 1880

Place and date of death
's-Gravenhage, 28 March 1972

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945 until 1947
 • lijst-Welter (Tweede Kamerverkiezingen 1948)
 • KNP (Katholieke Nationale Partij), from 11 December 1948 until 4 November 1955
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from May 1956

3.

Main functions and occupations

 • minister van Koloniën, from 1 October 1925 until 7 March 1926 (benoemd bij K.B. van 26 september 1925)
 • voorzitter Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië, from 1 November 1933 until 24 June 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1937 until 28 June 1937
 • minister van Koloniën, from 24 June 1937 until 25 July 1939
 • ambteloos, from 25 July 1939 until 10 August 1939
 • minister van Koloniën, from 10 August 1939 until 17 November 1941
 • minister van Financiën ad interim, from 3 September 1940 until 27 July 1941
 • Nederlandse vertegenwoordiger in de Eastern Group Supply Council, from February 1942 until August 1943
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 November 1945 until 24 July 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 5 June 1963
 • fractievoorzitter lijst-Welter (vanaf december 1948 KNP), Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until May 1956 (tot 1952 eenmansfractie)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 4 July 1950 until 1 July 1958

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Stichting Rijksbehoud, from 8 June 1950
 • lid Nederlandse delegatie naar de Tweede Conferentie van parlementsleden uit de NAVO-landen, from 19 November 1956 until 23 November 1956

Derived functions (2/5)
 • lid vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • lid vaste commissie voor de Betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als KVP-Tweede Kamerlid vooral bezig met financiën (pensioenwetgeving, belastingwetgeving), buitenlandse zaken en Nieuw-Guinea. Sprak voorts in 1956 bij de behandeling van de defensiebegroting en in 1957 bij een wijziging van de Huurwet.

Dissenting voting behaviour (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Wees in 1938 de petitie-Soetardjo af, waarin om een Dominion-status voor Nederlands-Indië werd gevraagd

8.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Was in april 1948 met acht anderen medeondertekenaar van een door Gerbrandy bij de Tweede Kamer ingediend adres, waarin werd gevraagd de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht te geven vervolging in te stellen tegen alle ministers sinds november 1945 die vanwege het Indonesische beleid de Grondwet en andere wetten zouden hebben geschonden. Het verzoek werd afgewezen.
 • Besloot 29 oktober 1955, na het Bisschoppelijk Mandement, in 1956 terug te keren in de KVP
 • Was de laatste twee jaar van zijn lidmaatschap het oudste lid in jaren en zat enkele keren de Kamervergadering voor

Private life
 • Hij had in Delft in 1901 de hoogste cijfers van zijn jaargroep
 • Een zoon van hem werd onthoofd in Japanse gevangenschap
 • Was van december 1955 tot en met april 1956 vanwege ziekte afwezig

Anecdotes and citations
 • Zei in februari 1939 in de Tweede Kamer over de Indonesische wens tot het bijeenroepen van een rijksconferentie over geleidelijke zelfstandigheid van Nederlands-Indië: "Mijn tijd is niet die van groote hervormingen en mijn plaats is niet onder de groote hervormers. Ik zie mijn taak als die van den bewaker van het kostbare erfgoed (...) als de man, die consolideert, wat door vroegere hervormers verkregen is en daarbij de voorwaarden schept voor lateren staatkundigen uitbouw."

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • A.W. Abspoel, "Van Binnen- en Buitenhof" (1956), 65
 • F.J.M. Otten, "Welter, Charles Joseph Ignace Marie (1880-1972)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 648
 • L. de Jong, "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945", deel I, 620
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.