25295, nr. 1470 - Motie Aukje de Vries c.s. over een parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie - Infectieziektenbestrijding

Deze motie werd op 3 november 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) i en was mede ondertekend door Joba van den Berg (CDA) i, Mirjam Bikker (CU) i, Maarten Hijink (SP) i, Attje Kuiken (PvdA) i, Jan Paternotte (D66) i, Kees van der Staaij (SGP) i en Lisa Westerveld (GL) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

spreekt uit een parlementaire enquête corona te willen starten medio 2022, en aanvullend op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV);

verzoekt het presidium op dat moment een voorbereidingsgroep voor de parlementaire enquête in te stellen om alle relevante voorbereidingen te treffen, waaronder het afbakenen van de onderzoeksopdracht;

spreekt uit dat een besluit over de aanvangsdatum opnieuw gewogen moet worden indien zich voordien nieuwe coronagerelateerde ontwikkelingen voordoen die alle aandacht opeisen van de betrokkenen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 november 2021, motie, nr. 1470     KST252951470
Motie Aukje de Vries c.s. over een parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie
 

2.

Dossier