Mr. C.G. (Kees) van der Staaij

foto Mr. C.G. (Kees) van der Staaij
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website SGP / © Jeroen Bouman
Source: Parlement.com.

Kees van der Staaij (1968) is sinds 1 juni 2024 staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij was van 19 mei 1998 tot 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor de SGP. De heer Van der Staaij was in 2010-2023 politiek leider van de SGP. Hij was eerder adjunct-chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met algemene politiek onderwerpen, veiligheid en justitie, buitenlandse zaken, Koninklijk Huis en volksgezondheid, welzijn en sport. Hij zat verder een werkgroep voor die de herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer voorbereidde en in 2021 een werkgroep over versterking van de positie van de Tweede Kamer. Bij zijn vertrek was hij de nestor van de Kamer.

SGP
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatsraad, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Gerrit (Kees)

Place and date of birth
Vlaardingen, 12 September 1968

2.

Party/Movement

Party/Parties
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij), from 1986

3.

Main functions and occupations

 • (aankomend) stafjurist, Stafafdeling bestuursrechtspraak, Kamer voor centrale-overheidszaken, Raad van State, from 15 August 1992
 • stafjurist, Stafafdeling bestuursrechtspraak, Kamer voor lagere-overheidszaken, Raad van State, until 1 April 1996
 • adjunct-chefjurist Afdeling bestuursrechtspraak, Raad van State, from 1 April 1996 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 6 December 2023
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2010 until 5 September 2023
 • staatsraad Afdeling advisering (Raad van State), from 1 June 2024

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/9)
 • ouderling Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland te Benthuizen, from 27 October 2022
 • gezant Maritieme Maakindustrie, from 1 February 2024

Previous (2/9)
 • lid bestuur MAF (Mission Avation Fellowship), Harderwijk, from 1 September 2010 until 1 January 2014
 • lid Raad van Toezicht verpleeghuis Salem te Ridderkerk, from 24 September 2012 until 30 September 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • voorzitter werkgroep versterking taken en positie Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 July 2021 until 6 June 2023
 • ondervoorzitter Contactgroep Verenigd Koninkrijk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 November 2022 until 6 December 2023

Honorary positions (2/14)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Aix, from 1 June 2016
 • lid Comité van Aanbeveling Bond tegen vloeken

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/13)
 • Diende in 2019 een initiatiefwetsvoorstel in over het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning van ongewenst zwangere vrouwen (35.338)
 • Bracht in 2021 samen met Martijn van Helvert (CDA) en Joël Voordewind (CU) de initiatiefnota "Christenvervolging - Schapen tussen de wolven' uit (35.719)
 • Diende in 2021 samen met zes anderen (CU, PvdA, CDA, GroenLinks, SP en 50PLUS) en met Joël Voordewind als eerste ondertekenaar, een initiatiefwetsvoorstel in over integrale suïcidepreventie (35.754)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • In 2016 werd een door hem en Carla Dik-Faber ingediende motie van afkeuring over de door het kabinet uitgesproken wenselijkheid van wetgeving inzake stervenshulp bij voltooid leven verworpen. De motie kreeg alleen steun van SGP en ChristenUnie.
 • In 2020 verwierp de Tweede Kamer met 67 tegen 63 stemmen een door hem en zes anderen ingediende motie van afkeuring van het kabinetsbeleid inzake het toch niet verplaatsen van een marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. De motie kreeg steun van alle oppositiefracties.
 • Maakte op 25 augustus 2023 bekend dat hij bij de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen geen lijsttrekker meer zou zijn van de SGP en niet meer zou terugkeren als Kamerlid. Hij was op dat moment het langstzittende lid van de Tweede Kamer. Als reden gaf hij aan: “Ik heb het ambt van volksvertegenwoordiger steeds als een roeping ervaren, maar niet als een roeping voor het leven.”

Private life
 • Adopteerde twee in Colombia geboren kinderen
 • Zijn vader was onder meer hoofd van de sector welzijn van de gemeente Maartensdijk

9.

Publications

Publications
 • Ingrid Weel en Karen Zandbergen, "'Luxepositie was wel even wennen'", Trouw, 1 oktober 2011
 • Frank Hendrikx en Bart van Zoelen, "Van der Staaij, de man bij Rutte op de achterbank", Algemeen Dagblad, 21 april 2012
 • Addy de Jong, "Meesturen vanaf de achterbank" (2012)
 • Arjan Visser, "Heiligheid is niet aan gelovigen voorbehouden'", Trouw (rubriek 'De Tien Geboden'), 30 september 2017
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.