Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid.

Hierbij gaat het onder meer om:

 • Politie
 • Het Openbaar Ministerie
 • Brandweer
 • Terrorismebestrijding
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Nationale Veiligheid
 • Rechtsbestel
 • Rechtsbijstand
 • Slachtofferhulp
 • Justitieel jeugdbeleid
 • Vreemdelingenzaken/Migratie
 • Mensenhandel (incl. mensensmokkel) en prostitutie
 • Internationaal migratiebeleid

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie i.

Voorzitter is B.O. (Boris) Dittrich. Ondervoorzitter is R.S. (Robert) Croll. Griffier is E. (Eelco) Karthaus.

1.

Leden