Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid.

Hierbij gaat het onder meer om:

 • Politie
 • Het Openbaar Ministerie
 • Brandweer
 • Terrorismebestrijding
 • Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • Nationale Veiligheid
 • Rechtsbestel
 • Rechtsbijstand
 • Slachtofferhulp
 • Justitieel jeugdbeleid
 • Vreemdelingenzaken/Migratie
 • Mensenhandel (incl. mensensmokkel) en prostitutie
 • Internationaal migratiebeleid

Tot 7 november 2017 was de naam van deze vaste commissie Veiligheid en Justitie i.

Voorzitter is M.M. (Margreet) de Boer. Ondervoorzitter is L.F.A.M. (Loek) van Wely. Griffier is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens (Bron: Website VVD.nl)Adriaansens, Mr.Drs. M.A.M.VVD
2A.L.E. (Alfred) Arbouw (Bron: Website VVD.nl)Arbouw, A.L.E.VVD
3Martine Baay-TimmermanBaay-Timmerman, Mr. M.H.H.50PLUS
4JBackerBacker, Jhr. Mr. J.P.D66
5Ilse BezaanBezaan, Mr. I.A.PVV
6Mr. M.A. (Mirjam) de Blécourt-Wouterse (Bron: Website VVD.nl)Blécourt-Wouterse, Mr. M.A.VVD
7Margreet de BoerBoer, Mr.Drs. M.M. deGL
8Mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk (Bron: Beeld SGP)Dijk, Mr. D.J.H. vanSGP
9BDittrichDittrich, Mr. B.O.D66
10Hugo Doornhof (Bron: Website CDA.nl)Doornhof, Mr.Drs. H.CDA
11Paul FrentropFrentrop, Dr. P.M.L.FvD
12Alexander van HattemHattem, A.W.J.A. vanPVV
13Rik JanssenJanssen, Mr. R.A.SP
14Hamit KarakusKarakus, H.PvdA
15Farah KarimiKarimi, Drs. F.GL
16Drs. H.J. (Henk Jan) Meijer (Bron: Website VVD.nl)Meijer, Drs. H.J.VVD
17Peter NicolaiNicolaï, Prof.Mr. P.PvdD
18Henk OttenOtten, Mr.Drs. H.
19Ton RavenRaven, A.C.M.OSF
20Jeroen Recourt Recourt, Mr. J.PvdA
21Website CDA.nlRietkerk, Drs. Th.W.CDA
22Website CDA.nlRombouts, Mr.Dr. A.G.J.M.CDA
23Gala VeldhoenVeldhoen, Mr. V.G.M.GL
24Loek van WelyWely, L.F.A.M. van