Mr. B.O. (Boris) Dittrich

foto Mr. B.O. (Boris) Dittrich
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: D66
Source: Parlement.com.

Boris Dittrich (1955) is sinds 11 juni 2019 lid van de D66-Eerste Kamerfractie. Hij was eerder in de jaren 1994-2006 Tweede Kamerlid. In de periode 2003-2006 was hij fractievoorzitter. Voor hij Kamerlid werd, was hij advocaat en rechter bij de Arrondissementsrechtbank Alkmaar. In de Kamer hield hij zich aanvankelijk vooral bezig met justitie en later ook met terreinen als werkgelegenheid, Antilliaanse zaken, medisch-ethische zaken, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, politie en integratie. Zette zich volop in voor de rechten van homo's en bracht vier initiatiefwetten tot stand. Na zijn Tweede Kamerlidmaatschap werkte hij bij Human Rights Watch. Is als Eerste Kamerlid woordvoerder justitie, binnenlandse zaken, buitenlands beleid en defensie, Europa en Koninkrijksrelaties.

D66
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Boris Ottokar (Boris)

Place and date of birth
Utrecht, 21 July 1955

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1981 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • advocaat, advocatenkantoor "Ingelse c.s." te Amsterdam, from 1984 until 1 April 1989 (gespecialiseerd in huurrecht, ontslagrecht, familierecht, strafrecht en vreemdelingenrecht)
 • rechter Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, from 1 April 1989 until 17 May 1994 (voorzitter vreemdelingenkamer, politierechter, lid meervoudige strafkamer, lid familiekamer, lid psychiatrisch patiëntenrechtkamer)
 • lid raad deelgemeente Amsterdam-Zuid, from 1 April 1990 until 1 April 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 30 November 2006
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 January 2003 until 3 February 2006
 • advocaat-directeur bij Human Rights Watch in New York en Berlijn, from 1 May 2007 until 1 October 2018 (op het gebied van LHBT-rechten)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/6)
 • secretaris Vereniging van eigenaren Hondecoeterstraat 4-8, from 1 May 2019
 • voorzitter Stichting Vrienden van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, from 7 July 2020

Previous (2/16)
 • lid Bestuur Prins Claus Fonds, from 2009 until 2017
 • columnist "Fair Capital", from 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019 until 27 June 2023
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 27 June 2023

Honorary positions
 • ambassadeur Stichting Johan Ferrier, from 1 May 2015
 • ambassadeur Pride Photo Award, from 1 May 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Diende in 2001 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van een spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden van een misdrijf. In september 2002 nam Fred Schonewille (LPF) mede de verdediging van dit voorstel op zich. Het voorstel werd in 2005 wet (Stb. 382). (27.632)
 • Diende in 2002 met Theo Rietkerk (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in om de verjaringstermijn voor de vervolging van moord te laten vervallen. Als tweede ondertekenaar trad later Van Haersma Buma op. Het voorstel werd in 2005 wet (Stb. 595). (28.495)
 • Diende in 2003 samen met Femke Halsema (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de vaste boekenprijs. Door de vaste boekenprijs een wettelijke basis te geven, moet een breed en divers aanbod van boeken worden gewaarborgd. Als derde ondertekenaar trad later Van Nieuwenhoven (PvdA) op. Dit voorstel werd in 2005 wet (Stb. 600). (28.652)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad op 3 februari 2006 af als fractievoorzitter en politiek leider van D66, nadat er geen bredere steun (met name van de PvdA) was gekomen voor het afwijzen van een militaire missie (ISAF) naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Hij gaf toe met een crisis te hebben gedreigd om de PvdA te bewegen steun te geven aan die afwijzing. Hoewel niet aan de voorwaarden was voldaan die de PvdA had gesteld aan de missie, steunde die partij de beslissing van het kabinet.

Private life
 • Zijn vader kwam in 1948 als asielzoeker uit Tsjechoslowakije naar Nederland en werd later hoogleraar Oost-Europese geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht

Anecdotes and citations
 • Zei in het debat over de Uruzgan-missie: "In die periode hebben wij met een crisis gedreigd. Dat geef ik toe. Wij hebben dat inderdaad gedaan, want wij dachten dat wij zo de besluitvorming konden beïnvloeden en met name die van de Partij van de Arbeid, maar dat is niet gelukt."

9.

Publications

Publications
 • René Moerland en Jos Verlaan, "Afgewezen zondagsschilder scoort in de politiek", NRC Handelsblad, 28 april 2004
 • Jos Verlaan, "Van routinier tot risee van de Kamer. Opstappen Dittrich geprezen", NRC Handelsblad, 4 februari 2006
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.