28652 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet op de vaste boekenprijs

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 oktober 2002 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Dittrich (D66) i en Halsema (GL) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter bevordering van een ruim gespreid en breed aanbod wenselijk is regels te stellen omtrent de vaste prijs van boeken en muziekuitgaven.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Dittrich en Halsema houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en acht amendementen ingediend.

3.

Documenten

(42 stuks)

2 28 oktober 2002, geleidende brief, nr. 1     KST63964
Geleidende brief bij het wetsvoorstel
publicatie: 1 november 2002
 
2 28 oktober 2002, voorstel van wet, nr. 2     KST63965
Voorstel van wet
publicatie: 1 november 2002
 
2 28 oktober 2002, memorie van toelichting, nr. 3     KST63966
Memorie van toelichting
publicatie: 1 november 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.