J. (Jeltje) van Nieuwenhoven

foto J. (Jeltje) van Nieuwenhoven
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer en na de verkiezingen van 2002 een half jaar politiek leider van de PvdA. Dochter van een meubelmaker uit de Stellingwerven. Was actief bij de Rooie Vrouwen, bibliothecaresse van de Wiardi Beckman Stichting en assistent van partijvoorzitter Max van den Berg i. Werd in 1981 Tweede Kamerlid. Ontpopte zich als een gedegen mediawoordvoerster. Na voorzitter van Kamercommissies te zijn geweest in 1998 tot Kamervoorzitter gekozen. Wist zich in die functie populariteit te verwerven door haar ongedwongen optreden. Was na de verkiezingsnederlaag van 2002 fractievoorzitter, maar werd in oktober dat jaar bij een ledenraadpleging verslagen door Wouter Bos i. Werd twee jaar later gedeputeerde van Zuid-Holland, maar bleef dat slechts kort. In 2010 lijsttrekker van de PvdA bij de raadsverkiezingen in Den Haag en daarna acht jaar raadslid.

PvdA
in de periode 1981-2004: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Jeltje (Jeltje)

Place and date of birth
Noordwolde (gem. Weststellingwerf), 2 August 1943

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1970 (vanaf oktober 2022 tevens GroenLinks)

3.

Main functions and occupations

 • assistent van M.J. van den Berg, voorzitter van de PvdA, from 1979 until 15 September 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1981 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 June 1983 until 27 October 2004
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 May 1998 until 16 May 2002
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 2002 until 19 November 2002
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met mobiliteit en bestuurlijke zaken) van Zuid-Holland, from 27 October 2004 until 16 March 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 11 March 2010 until 29 March 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/27)
 • nationaal ambassadeur openbaar vervoer, from 1 October 2006 until 2010
 • voorzitter jury LIRA Scenarioprijs 2007, from March 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/9)
 • lid Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, from 1 November 2002 until 27 October 2004
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 April 2004 until 27 October 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Diende in 1987 met haar fractiegenote Ineke Haas-Berger een initiatiefwetsvoorstel in houdende regels ter bestrijding van seksediscriminatie. Dit voorstel werd in 1994 ingetrokken. (20.065)
 • Diende in 1998 samen met Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Bert Bakker (D66) een initiatiefwetsvoorstel in inzake bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie in arbeidsduur. Het wetsvoorstel werd in 2018 ingetrokken. (25.902)
 • Werd in december 2003 derde ondertekenaar van een eerder door Boris Dittrich (D66) en Femke Halsema (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over de vaste boekenprijs. Dit voorstel werd in 2004 door het parlement aanvaard. (28.652)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd na de verkiezingsnederlaag van de PvdA op 15 mei 2002 gekozen tot fractievoorzitter. Legde toen direct haar Kamervoorzitterschap neer.
 • Stelde zich in oktober 2002 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA, maar werd bij een ledenraadpleging verslagen door Wouter Bos. Zij kreeg 32 procent van de stemmen.
 • Moest het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten op medisch advies neerleggen

Private life
 • Was gehuwd met de journalist Bob Groen, die in 1989 overleed

Campaign trail
 • Was in 2002 en 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications
 • NRC Handelsblad, Zaterdag Bijvoegsel, 30 oktober 2004
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Na drie weken dacht ik: dat ik hier ooit tegenop heb gezien", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985), 93
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.