25902 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Arbeidstijdenwet ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 februari 1998 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Rosenmöller (GL) i, Van Nieuwenhoven (PvdA) i en Bakker (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het proces van deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen met aanvullende wetgeving te ondersteunen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(8 stuks)

2 24 februari 1998, geleidende brief, nr. 1     KST27792
Geleidende brief
publicatie: 26 februari 1998
 
2 24 februari 1998, voorstel van wet, nr. 2     KST27793
Voorstel van wet
publicatie: 26 februari 1998
 
2 24 februari 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST27794
Memorie van toelichting
publicatie: 26 februari 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.