A.D. (Bert) Bakker

foto A.D. (Bert) Bakker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
© Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Prominente D66'er die van alle markten thuis was. Hield zich in de twaalf jaar waarin hij Tweede Kamerlid was bezig met onder meer financiën, sociale zekerheid, de zorg, buitenlands beleid, defensie, media en economische zaken. Leidde bekwaam de commissie die onderzoek deed naar de uitzending van Nederlandse militairen i op vredesmissies en was voorzitter van de enquêtecommissie Srebrenica i. Was, gevraagd en ongevraagd, altijd bereid de pers te woord staan en zette dan op heldere wijze de standpunten van zijn partij uiteen. Voor hij Kamerlid werd hoofd voorlichting van de Sociaal-Economische Raad. Verloor in 2006 zijn zetel, omdat Fatma Koser Kaya i met voorkeurstemmen werd gekozen.

D66
in de periode 1994-2006: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Albert Dirk (Bert)

Place and date of birth
Almelo, 7 August 1958

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66, until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • medewerker sociale zaken, D'66-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1981 until 1989
 • correspondent Universitaire Pers, from 1982 until 1989
 • hoofd bestuurszaken en voorlichting SER (Sociaal-Economische Raad), from 1989 until May 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 30 November 2006
 • senior consultant bij "Meines & Holla" (voorheen "Meines en Partners") te 's-Gravenhage, from 1 January 2008

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/9)
 • voorzitter VIA (Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars), from November 2007
 • informateur collegevorming gemeente Heuvelrug, March 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter parlementaire enquêtecommissie Srebrenica (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 2002 until June 2003
 • ondervoorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 October 2004 until 30 November 2006

Honorary positions (2/3)
 • beschermheer Goossenmaatspark te Almelo (nog in 2005)
 • lid Comité van Aanbeveling Bits of Freedom (BOF.nl)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Nam in 2004 de verdediging over het eerder door zijn fractiegenote Francine Giskes in 2002 ingediende initiatiefwetsvoorstel over evenredige vertegenwoordiging van gepensioneerden en werknemers in besturen van pensioenfondsen. In 2008 werd dit voorstel vervangen door een nieuw initiatiefvoorstel van D66 en VVD. (28.354)
 • In 2005 leidde een door hem mede namens SP, GL, PvdA, CU en LPF ingediende en aangenomen motie tot nadere voorstellen over normering van de salarisniveaus in de (semi-)publieke sector (de latere Balkenendenorm)
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over rechtstreekse financiering van de lokale media. De verdediging van dit voorstel werd in 2006 overgenomen door Boris van der Ham. (30.855)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2003 bij de onderhandelingen in de kabinetsformatie samen met Thom de Graaf secondant van Boris Dittrich

9.

Publications

Publications
 • Marc Peeperkorn, "Totaal niet trots op Nederland", De Volkskrant, 27 januari 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.