Drs. F. (Femke) Halsema

foto Drs. F. (Femke) Halsema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tom Feenstra / Amsterdam.nl
Source: Parlement.com.

Femke Halsema (1966) is sinds 12 juli 2018 burgemeester van Amsterdam. Werd in 1998, een jaar na haar breuk met de PvdA, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en in 2002 daarvan als opvolger van Paul Rosenmöller i de politiek leider. Stuurde aan op een vrijzinnig-linkse koers, maar wist in 2010 geen kabinetsdeelname te bewerkstellingen voor haar partij. Verliet in januari 2011 de politiek. Zij begon haar loopbaan na haar studie criminologie in Utrecht als universitair onderzoeker en was daarna stafmedewerker van de Wiardi Beckman Stichting. Na haar vertrek uit de Haagse politiek was zij in Tilburg bijzonder hoogleraar politiek in de 21e eeuw, publiciste en documentairemaker.

GroenLinks
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, burgemeester van Amsterdam

1.

Personal data

Surnames
Femke (Femke)

Place and date of birth
Haarlem, 25 April 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1993 (tot najaar 1997)
 • GroenLinks, from 1997

3.

Main functions and occupations

 • belast met leiding project 'Res Publica' (samenwerkingsverband van het ministerie van Binnenlandse Zaken en politiek-cultureel centrum De Balie over de waarde van de Grondwet voor de moderne samenleving), from January 1997 until May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 12 January 2011
 • fractievoorzitter GroenLinks, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 November 2002 until 16 December 2010
 • freelance medewerker dagblad 'De Volkskrant', from June 2011 until 2015
 • bijzonder hoogleraar politiek in de 21e eeuw (Leonardoleerstoel), Universiteit van Tilburg, from 1 February 2011 until 1 June 2012
 • publiciste en documentairemaker
 • burgemeester van Amsterdam, from 12 July 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/30)
 • voorzitter Raad van Toezicht Aids Fonds, from 1 February 2016
 • voorzitter visitatiecommissie Rechtspraak, from 2018 until July 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/13)
 • Nam in 2008 de verdediging van Wijnand Duyvendak over van een mede door Paul Kalma en Boris van der Ham ingediend initiatiefwetsvoorstel over het in de grondwet opnemen van bepalingen inzake het correctief referendum
 • Diende in 2010 samen met haar collega-fractievoorzitters Kant (SP), Wilders (PVV), Pechtold (D66) en Thieme (PvdD) een motie van wantrouwen in tegen premier Balkenende vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer over onderbouwing van de beslissing om de inval in Irak (in 2003) politiek te steunen. De motie werd verworpen, waarbij de fracties van de indieners vóór stemden.
 • Diende in 2010 een voorstel in tot opneming in de Grondwet van de constitutionele toetsing (tweede lezing Grondwetsherziening) (32.334)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Op haar voorstel vond in januari 2006 een conferentie plaats over de scheiding der machten (Trias Politica). Zij leidde de werkgroep die de conferentie organiseerde.
 • Bezocht in maart 2007 met haar fractiegenote Mariko Peters de Palestijnse gebieden om zich op de hoogte te stellen van de humanitaire situatie aldaar
 • Bezocht in augustus 2007 en in september 2008 (toen op uitnodiging van het programma 'Pauw & Witteman' en defensie) de Nederlandse troepen in Uruzgan

Private life
 • Haar moeder, O.B.M. Fles, was wethouder van Enschede en lid van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen
 • Haar vader was sportleraar en ambtenaar sportzaken bij de gemeente Enschede

Campaign trail
 • Was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de GroenLinks-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/11)
 • Pieter van Os, "Een betere machtspoliticus dan haar partij denkt", NRC Handelsblad, 17 november 2008
 • Steffie Kouters, "'Ik ben voor de duvel niet bang'", Volkskrant Magazine, 15 mei 2010
 • Marcel Möring, "'Ik heb volgehouden'", Vrij Nederland, 15 mei 2010
 • Pieter van Os, "Geliefd, openhartig en nooit onomstreden", NRC Handelsblad, 17 december 2010
 • Pieter van Os, "Ik heb best een stekelige persoonlijkheid", NRC Weekend, 31 december & 1 januari 2012
 • Thijs Niemantsverdriet, "Raspoliticus met stekelig karakter", NRC Handelsblad, 28 juni 2018

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.