Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Weginfrastructuur
  • Verkeersbeleid
  • Water
  • Veiligheid en risico's
  • Scheepvaart
  • Luchtvaart
  • Openbaar vervoer
  • Circulaire economie

Tot 7 november 2017 had de Eerste Kamer i een vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) i.

Voorzitter is E. (Eric) Kemperman. Ondervoorzitter is Th.W. (Theo) Rietkerk. Griffier is L. (Laurens) Dragstra.