Drs. P.H. (Paul) van Meenen

foto Drs. P.H. (Paul) van Meenen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: D66
Source: Parlement.com.

Paul van Meenen (1956) is sinds 13 juni 2023 fractievoorzitter van de D66-Eerste Kamerfractie i. Daarvoor was hij van 20 september 2012 tot 7 juni 2023 lid van de Tweede Kamer. Hij was eerder bestuursvoorzitter van een groep van tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Daarvoor was de heer Van Meenen leraar wiskunde en rector. Hij was verder fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Leiden. Hij was onderwijswoordvoerder van zijn fractie en hield zich ook bezig met kinderopvang. Verder was hij voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en lid van het Presidium i.

D66
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Paul Hendrik (Paul)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 29 January 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • hoofd propedeuse, Hogeschool Avans te Breda, from 1988 until 1996
 • rector Scholengemeenschap "Veurs College" te Voorburg, from 1996 until 2002
 • voorzitter centrale directie, Stichting Scholengroep 'Spinoza' voor Voortgezet Onderwijs te Leidschendam-Voorburg en 's-Gravenhage, from 2002 until September 2012 (tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Den Haag)
 • lid gemeenteraad van Leiden, from 14 March 2002 until 11 October 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 7 June 2023
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 2023
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 June 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • lid bestuur Stichting Utopa Weeshuis te Leiden, from 17 November 2022
 • voorzitter Raad van Advies Leerlingbelang voortgezet speciaal onderwijs LBVSO, from 1 February 2024

Previous (2/9)
 • lid bestuur samenwerkingsverband zorg voor leerlingen in het voortgezet onderwijs Zuid-Holland-West, from 2007
 • formateur collegeonderhandelingen in Leiden, 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • rapporteur wetsvoorstel Onderwijshuisvesting (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (samen met Mariëlle Paul, VVD)
 • lid College van fractievoorzitters (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 June 2023

Honorary positions
erelid D66 Leiden, 20 September 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Nam in 2020 de verdediging van Rens Raemakers over van een in 2018 ingediend initiatiefwetsvoorstel over de keuze van ouders bij kinderopvang tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Het voorstel werd in 2022 door de Eerste Kamer verworpen. (35.049)
 • Nam in 2022 de verdediging van Pia Dijkstra over van het in 2020 ingediende initiatiefwetsvoorstel Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek in (35.534)
 • Diende in 2022 een initiatiefwetsvoorstel in over verankering van het leerrecht (36.257)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Versloeg bij de verkiezing door de D66-leden van de lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen 2023 Carla Moonen. Hij kreeg ruim 57 procent van de stemmen.

9.

Publications

Publications
Nicole Besselink, "De buurman praatte Paul van Meenen de politiek in", Trouw, 2 augustus 2013

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.