Drs. Th.W. (Theo) Rietkerk

foto Drs. Th.W. (Theo) Rietkerk
bron: Website CDA.nl
Source: Parlement.com.

Theo Rietkerk (1962) is sinds 11 juni 2019 lid van de CDA-Eerste Kamerfractie. In de periode 1998-2003 was hij Tweede Kamerlid en toen woordvoerder politie, criminaliteitsbestrijding en veiligheid. Hij was tevens fractiesecretaris. Voor hij Kamerlid werd, was de heer Rietkerk algemeen juridisch medewerker landelijk gebied van de provincie Overijssel en projectleider plattelandsvernieuwing. In 2003-2014 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel belast met onder andere de thema's ruimte, economie, energie, wonen en milieu. Sinds 1 november 2014 is hij bestuursvoorzitter van een onderwijsorganisatie. Als Kamerlid houdt hij zich bezig met justitie en veiligheid.

CDA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First names

Theodoor Wolframp (Theo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Goes, 18 October 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1 June 1993

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 21 May 2003
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie, energie, toerisme en recreatie, personeel en organisatie, IJsseldelta) van Overijssel, from 20 April 2011 until 1 November 2014
 • voorzitter College van Bestuur "Landstede Groep", from 1 November 2014 (onderwijsorganisatie in de regio Zwolle)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Roelofs Groep, from 1 November 2014
 • voorzitter voetbalvereniging "Go Ahead Kampen", from 1 November 2014

Previous (2/27)
 • lid Raad van Commissarissen Economic Board Groningen, from 1 February 2018 until 1 September 2019
 • informateur collegevorming gemeente Hardenberg, from March 2022 until April 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 July 2002 until 14 May 2003

Honorary positions
ambassadeur "Vrienden van Isala", from 1 March 2015 until 1 October 2016

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Diende in 2002 samen met Boris Dittrich (D66) een initiatiefwetsvoorstel in om de verjaringstermijn voor de vervolging van moord te laten vervallen. De verdediging van het voorstel werd overgenomen door Sybrand van Haersma Buma. (28.495)
 • Nam in 2002 met Jo Horn (PvdA) de behandeling over van een iniatiefwetsvoorstel over strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelichten dat eerder was ingediend door Ella Kalsbeek en Peter van Heemst (PvdA). Het voorstel werd in 2003 ingetrokken. (26.295)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn vader, J.P.M. Rietkerk, was Statenlid en burgemeester van Genemuiden (1977-2001) en een vooraanstaand lid van de RPF
 • Zijn ooms Piet Rietkerk, Wim Rietkerk en Koos Rietkerk, waren allen actief in de gemeentelijke, provinciale en nationale politiek.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.