B. (Bente) Becker MA

foto B. (Bente) Becker MA
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Bente Becker (1985) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Van 24 juni tot 13 oktober 2019 en van 8 augustus tot 28 november 2022 werd zij tijdelijk vervangen vanwege zwangerschap. Mevrouw Becker was politiek assistent van minister Kamp i en daarvoor fractiemedewerker waarbij zij onder andere speeches schreef voor Mark Rutte i en medewerker was van VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming i. Mevrouw Becker is woordvoerder integratie en inburgering. Eerder hield zij zich onder meer bezig met vreemdelingenzaken/migratie. Zij is vicefractievoorzitter.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

First name

Bente (Bente)

2.

Personal data

Place and date of birth
Almere Haven (gem. Almere), 12 August 1985

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2005

4.

Main functions and occupations

 • politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 10 January 2010 until 10 October 2012
 • politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken, from October 2012 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 23 June 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 October 2019 until 8 August 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 November 2022

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X van de Kieswet van 23 juni tot 13 oktober 2019 tijdelijk vervangen door Kelly Regterschot
 • Werd op grond van artikel X van de Kieswet van 8 augustus tot 28 november 2022 tijdelijk vervangen door resp. Chris Simons en Simone Richardson

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
 • lid bestuur Stichting Collectie Museum MORE, from 2016 until 1 November 2017

Derived functions
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 January 2023

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Bracht in 2019 een initiatiefnota uit over het tegengaan van onderdrukking in naam van cultuur en religie ('In Nederland beslis je over je eigen leven') (35.341)
 • Nam in 2022 de verdediging van Malik Azmani van een initiatiefwetsvoorstel over het voorkomen van oneigenlijk gebruik van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel door EU-burgers (Wet toets rechthebbenden bijstand) (33.984)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Schreef als fractiemedewerker in de periode 2008-2010 regelmatig speeches en teksten voor fractievoorzitter Mark Rutte en zat in voorbereidingsteams voor lijsttrekkersdebatten op televisie

Private life
 • Haar ouders waren in haar jongste jeugd supermarktondernemers in Almere. Daarna groeide zij op in Dronten.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until March  8, 2021.