B. (Bente) Becker MA

foto B. (Bente) Becker MA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Bente Becker (1985) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Van 24 juni tot 13 oktober 2019 en van 8 augustus tot 28 november 2022 werd zij tijdelijk vervangen vanwege zwangerschap. Mevrouw Becker was politiek assistent van minister Kamp i en daarvoor fractiemedewerker waarbij zij onder andere speeches schreef voor Mark Rutte i en medewerker was van VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming i. Mevrouw Becker is woordvoerder integratie en inburgering en emancipatie. Eerder hield zij zich onder meer bezig met vreemdelingenzaken/migratie. Zij is vicefractievoorzitter.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Bente (Bente)

Place and date of birth
Almere Haven (gem. Almere), 12 August 1985

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2005

3.

Main functions and occupations

 • junior onderzoeker/student-assistent bij Tilburge School voor Politiek en Bestuur, from 1 March 2004 until 1 July 2006 (assistent van dr. M. Boogers)
 • persoonlijk medewerker van VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming, from 1 May 2006 until 1 June 2008
 • beleidsmedewerker OCW, SZW, Immigratie/Integratie, VVD-Tweede Kamerfractie, from 1 June 2008 until 11 January 2010
 • politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 10 January 2010 until 10 October 2012
 • politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken, from October 2012 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 23 June 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 October 2019 until 8 August 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 November 2022

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X van de Kieswet van 23 juni tot 13 oktober 2019 tijdelijk vervangen door Kelly Regterschot
 • Werd op grond van artikel X van de Kieswet van 8 augustus tot 28 november 2022 tijdelijk vervangen door resp. Chris Simons en Simone Richardson

4.

Party political functions

Summary
 • vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 November 2022

Previous
 • waarnemend vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 March 2021 until 10 January 2022
 • vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 January 2022 until 8 August 2022

5.

Other positions

Previous
 • lid bestuur Stichting Collectie Museum MORE, from 2016 until 1 November 2017

Derived functions
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, from 16 June 2017 until 3 February 2018
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 January 2023

6.

Education

Secondary education
 • v.w.o., Almere College, from 1996 until 2003

Academic education
 • bestuurskunde (bachelor), Universiteit van Tilburg, from 2003 until 2008
 • bestuurskunde (master), Universiteit van Tilburg, from 2008 until 2010

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In de periode 2017-2019 was zij achtereenvolgens woordvoerder primair- en voortgezet onderwijs, buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking en integratie. Daarnaast verving zij enkele maanden toenmalig Kamerlid Han ten Broeke op de buitenlandportefeuille
 • Bracht in 2019 een initiatiefnota uit over het tegengaan van onderdrukking in naam van cultuur en religie ('In Nederland beslis je over je eigen leven') (35.341)
 • Nam in 2022 de verdediging van Malik Azmani van een initiatiefwetsvoorstel over het voorkomen van oneigenlijk gebruik van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel door EU-burgers (Wet toets rechthebbenden bijstand) (33.984)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Schreef als fractiemedewerker in de periode 2008-2010 regelmatig speeches en teksten voor fractievoorzitter Mark Rutte en zat in voorbereidingsteams voor lijsttrekkersdebatten op televisie

Private life
 • Haar ouders waren in haar jongste jeugd supermarktondernemers in Almere. Daarna groeide zij op in Dronten.

9.

Family

Children
2 dochters, remark: geboren in 2019 en in 2022

This biography has been updated until March  8, 2021.