B. (Bente) Becker MA

foto B. (Bente) Becker MA
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Bente Becker (1985) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Van 24 juni tot 13 oktober 2019 en van 8 augustus tot 28 november 2022 werd zij tijdelijk vervangen vanwege zwangerschap. Mevrouw Becker was politiek assistent van minister Kamp i en daarvoor fractiemedewerker waarbij zij onder andere speeches schreef voor Mark Rutte i en medewerker was van VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming i. Mevrouw Becker is woordvoerder integratie en inburgering en emancipatie. Eerder hield zij zich onder meer bezig met vreemdelingenzaken/migratie. Zij is vicefractievoorzitter.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Bente (Bente)

Place and date of birth
Almere Haven (gem. Almere), 12 August 1985

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2005

3.

Main functions and occupations

 • junior onderzoeker/student-assistent bij Tilburge School voor Politiek en Bestuur, from 1 March 2004 until 1 July 2006 (assistent van dr. M. Boogers)
 • persoonlijk medewerker van VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming, from 1 May 2006 until 1 June 2008
 • beleidsmedewerker OCW, SZW, Immigratie/Integratie, VVD-Tweede Kamerfractie, from 1 June 2008 until 11 January 2010
 • politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 10 January 2010 until 10 October 2012
 • politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken, from October 2012 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 23 June 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 October 2019 until 8 August 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 November 2022

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X van de Kieswet van 23 juni tot 13 oktober 2019 tijdelijk vervangen door Kelly Regterschot
 • Werd op grond van artikel X van de Kieswet van 8 augustus tot 28 november 2022 tijdelijk vervangen door resp. Chris Simons en Simone Richardson

4.

Party political functions

Summary
 • vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 November 2022

Previous
 • waarnemend vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 March 2021 until 10 January 2022
 • vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 January 2022 until 8 August 2022

5.

Other positions

Previous
 • lid bestuur Stichting Collectie Museum MORE, from 2016 until 1 November 2017

Derived functions
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, from 16 June 2017 until 3 February 2018
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 January 2023

6.

Education

Secondary education
 • v.w.o., Almere College, from 1996 until 2003

Academic education
 • bestuurskunde (bachelor), Universiteit van Tilburg, from 2003 until 2008
 • bestuurskunde (master), Universiteit van Tilburg, from 2008 until 2010

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In de periode 2017-2019 was zij achtereenvolgens woordvoerder primair- en voortgezet onderwijs, buitenlandse handel, ontwikkelingssamenwerking en integratie. Daarnaast verving zij enkele maanden toenmalig Kamerlid Han ten Broeke op de buitenlandportefeuille
 • Bracht in 2019 een initiatiefnota uit over het tegengaan van onderdrukking in naam van cultuur en religie ('In Nederland beslis je over je eigen leven') (35.341)
 • Nam in 2022 de verdediging van Malik Azmani van een initiatiefwetsvoorstel over het voorkomen van oneigenlijk gebruik van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel door EU-burgers (Wet toets rechthebbenden bijstand) (33.984)
 • Nam in 2024 de (mede)verdediging van Hatte van der Woude over van een door D66 samen met VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren ingediend initiatiefwetsvoorstel over het strafbaar stellen van conversiehandelingen (36.178)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Schreef als fractiemedewerker in de periode 2008-2010 regelmatig speeches en teksten voor fractievoorzitter Mark Rutte en zat in voorbereidingsteams voor lijsttrekkersdebatten op televisie

Private life
 • Haar ouders waren in haar jongste jeugd supermarktondernemers in Almere. Daarna groeide zij op in Dronten.

9.

Family

Children
2 dochters

This biography has been updated until March  8, 2021.