33984 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet toets rechthebbenden bijstand

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 juli 2014 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Azmani (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om draagvlak te behouden voor het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie door te voorkomen dat burgers van de Unie een oneigenlijk beroep kunnen doen op het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, in het bijzonder ten aanzien van de bijstand en eveneens dat het wenselijk is draagvlak te behouden voor migratie door te voorkomen dat ook andere migranten een oneigenlijk beroep kunnen doen op het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Azmani houdende wijziging van de Wet werk en bijstand betreffende de meldingsprocedure gemeenten – IND (Wet toets rechthebbenden bijstand)

2.

Documenten

(10 stuks)

2 4 juli 2014, geleidende brief, nr. 1     KST339841
Geleidende brief
 
2 4 juli 2014, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 4 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339842
Voorstel van wet
 
2 4 juli 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 4 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339843
Memorie van toelichting
 
2 4 juli 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.