H.G.J. (Henk) Kamp

foto H.G.J. (Henk) Kamp
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Henk Kamp (1952) was van 24 september 2021 t/m tot 10 januari 2022 minister van Defensie in het (demissionaire) kabinet-Rutte III i. Eerder was hij in het kabinet-Balkenende I i minister van Volkshuisvesting en nam later in dat kabinet ook Defensie op zich; een ministerschap dat hij ook bekleedde in Balkenende II i. Had toen intensieve bemoeienis met de missies in Irak en Uruzgan. Na twee jaar Kamerlid en een functie op de Antillen keerde hij in 2010 terug als minister van Sociale Zaken in het kabinet-Rutte I i. Wegbereider van het kabinet-Rutte II i en daarin minister van Economische Zaken. De heer Kamp begon zijn loopbaan als fiscaal rechercheur en wethouder van Borculo en werd in 1994 Tweede Kamerlid voor de VVD. Sinds 1 januari 2018 was hij voorzitter van branchevereniging ActiZ (zorg).

VVD
in de periode 1994-2017: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Henricus Gregorius Jozeph (Henk)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hengelo (Ov.), 23 July 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1972

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 22 July 2002
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • minister van Defensie, from 12 December 2002 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 18 December 2008
 • commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, from 1 January 2009 until 10 October 2010
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 14 October 2010 until 5 November 2012
 • minister van Economische Zaken, from 5 November 2012 until 26 October 2017
 • voorzitter bestuur ActiZ, from 1 January 2018 until 24 September 2021 (branchevereniging van bijna 400 zorginstellingen)
 • minister van Defensie, from 24 September 2021 until 10 January 2022

cabinet formation
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, from 13 September 2012 until 18 September 2012
 • informateur, from 18 September 2012 until 30 October 2012 (samen met W.J. Bos)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/16)
 • lid College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, from 1 July 2018 until September 2021
 • lid College financieel toezicht Aruba, from 1 August 2018 until September 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid delegatie uit de commissie voor de Rijksuitgaven en de commissies voor Economische Zaken en Financiën voor onderzoek naar de technoleaseconstructie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from May 1997 until May 1998

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen. Het wetsvoorstel werd in 2022 ingetrokken. (31.331)
 • Bracht in 2008 als aanvulling op de notitie immigratie en integratie de notitie Islam uit over de positie van moslims in de Nederlandse samenleving

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/19)
 • Sloot in 2016 een convenant met acht Europese landen over planning en realisatie van windparken op de Noordzee
 • Bracht in 2016 een Energieagenda uit over het tot 2050 terugbrengen van de CO2-uitstoot tot bijna 0. Transitie naar duurzame energie moet kosteneffectief worden. Energiebesparing, vermindering van het gebruik van aardgas en stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte zijn speerpunten. De wettelijke verplichting om huizen en gebouwen op het gasnetwerk moet op termijn vervallen.

Legislative activities as minister (2/14)
 • Bracht in 2016 een wet (Stbb. 552 en 553) tot implementatie van een EU-richtlijn over veiligheid bij offshore olie- en gasactiviteiten tot stand. Door een novelle werd tevens de bewijsvoering voor bevingsschade door gaswinning in het Groningerveld geregeld. (34.041, 34.390)
 • Bracht in 2016 de Wet Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (Stb. 554) tot stand. De minister van Economische Zaken krijgt meer regie bij belangrijke beslissingen in de mijnbouw en de positie van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt versterkt, mede naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aardbevingen in Groningen. Ook wordt de mogelijkheid om kosten van het verlenen van vergunningen en kosten van toezicht door te berekenen aan mijnbouwbedrijven en gasnetbeheerders verruimd. (34.348)

als (in)formateur
 • Kreeg op 13 september 2012 van de Tweede Kamer het verzoek uit te zoeken wat de opdracht voor een of meerdere informateurs zou kunnen zijn bij de vorming van een nieuw kabinet
 • Kreeg op 18 september 2012 op basis van het door hem als 'verkenner' uitgebrachte verslag samen met drs. W.J. Bos de opdracht om - mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor 2013 - op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars. Op 29 oktober brachten zij een eindrapport uit, dat zowel een (ontwerp-)regeerakkoord als afspraken over de verdeling van kabinetsposten bevatte. Dit moet de basis vormen van een kabinet-Rutte/Asscher van VVD en PvdA.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was vanaf medio 2007 tot oktober dat jaar afwezig vanwege een knie-operatie
 • In 2015 verwierp de Tweede Kamer een tegen zijn beleid inzake de gaswinning in Groningen gerichte motie-Ouwehand (PvdD). De motie werd gesteund door PvdD, PVV en 50PLUS.
 • Werd op 9 september 2022 en 3 oktober 2022 verhoord door de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen vanwege zijn betrokkenheid bij het gasdossier als minister van Economische Zaken tussen 2012 en 2017.

Private life
 • Zijn ouders stemden op de KVP
 • Was op kostschool bij de paters Carmelieten klasgenoot van Jan Marijnissen (SP)
 • Zijn vader was groothandelaar in papier. Na diens overlijden in 1964 zette de moeder van Henk het bedrijf voort.

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 nummer 3 op de kandidatenlijst van de VVD

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.