34199 NL - wetsvoorstel
Elektriciteits- en gaswet

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 mei 2015 ingediend door de minister van Economische Zaken, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van Europese verplichtingen op het gebied van elektriciteit en gas, één wettelijk kader tot stand te brengen met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit en gas met het oog op een betrouwbare, duurzame en doelmatige voorziening van elektriciteit en gas.

Dit wetsvoorstel staat informeel bekend als: Wet STROOM.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 21 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 22 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(134 stuks)

2 8 mei 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST341991
Koninklijke boodschap
 
2 8 mei 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 8 mei 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST341992N1
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 8 mei 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 8 mei 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST341993
Memorie van toelichting
 
2 8 mei 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.