VVD Bente Becker - Vragen van de leden Becker en Heerema (beiden VVD) aan de ministers van Integratie & Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering.

Source: B. (Bente) Becker i, published on Tuesday, April 23 2019, 2:52.

Adequate kennis van onderwijsprofessionals op het gebied van radicalisering is cruciaal om radicalisering te voorkomen, te herkennen en aan te pakken. Daarom n.a.v. dit nieuwsbericht samen met mijn collega Rudmer Heerema schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van integratie en onderwijs met daarin in ieder geval de vraag hoe zij ervoor gaan zorgen dat het aantal getrainde onderwijsprofessionals gaat stijgen.

Vragen van de leden Becker en Heerema (beiden VVD) aan de ministers van Integratie & Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering.

 • 1. 
  Kent u het bericht ‘Slechts twee procent van de leraren getraind in aanpak radicalisering’?[1]
 • 2. 
  Deelt u de mening dat adequate kennis van onderwijsprofessionals op het gebied van radicalisering cruciaal is om radicalisering te voorkomen, te herkennen en aan te pakken?
 • 3. 
  Hoe beoordeelt u het aantal meldingen dat door scholen wordt gedaan van signalen van radicalisering, namelijk: in het schooljaar 2017/2018 slechts 1 melding in het basisonderwijs en 2 meldingen in het voortgezet onderwijs?
 • 4. 
  Deelt u de mening dat het aantal professionals in het onderwijs dat sinds 2015 bereikt is met training veel te laag is, gegeven ook het feit dat zowel de NCTV als AIVD hebben aangegeven bezorgd te zijn over de ontwikkelingen in het reguliere en informele onderwijs waarbinnen bepaalde ‘aanjagers’ anti-integratieve boodschappen verkondigen? Deelt u de mening dat het aantal getrainde professionals in het onderwijs omhoog moet teneinde signalen van radicalisering passend op te kunnen pakken? Zo nee, welke andere stappen onderneemt u wel om radicaliseringssignalen op te pakken?
 • 5. 
  Hoe gaat u er voor zorgen dat het aantal getrainde onderwijsprofessionals stijgt? Bent u bijvoorbeeld bereid scholen (nogmaals) te informeren over de inhoud en het belang van het volgen van trainingen over radicalisering en polarisatie? Bent u bereid verplichtende maatregelen niet te schuwen wanneer het aanreiken van bijvoorbeeld extra informatie de afname van trainingen door onderwijsprofessionals niet significant doet toenemen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.trouw.nl/samenleving/slechts-twee-procent-van-de-leraren-getraind-in-aanpak-radicalisering~a96919bd/