Commissie-Ortoli (1973-1977)

Source: Europa Nu.
Groepsfoto Commissie Ortolli
Bron: ec.europa.eu

Deze Europese Commissie i trad aan op 6 januari 1973 en bleef in functie tot januari 1977. Voorzitter was de Fransman François-Xavier Ortoli i. Namens Nederland was Pierre Lardinois i eurocommissaris. Hij was verantwoordelijk voor Landbouw. In die functie probeerde hij te voorkomen dat bij de vaststelling van de landbouwprijzen verschillen in concurrentiepositie zouden ontstaan tussen de lidstaten. Verder kondigde hij maatregelen aan om de overproductie van zuivel te beperken.

De Commissie-Ortoli was de eerste commissie met leden uit Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De Commissie kreeg te maken met de oliecrisis van 1973, als gevolg van de olieboycot die Arabische landen instelden na de Jom Kippoeroorlog. Ook zette de Commissie stappen naar eerlijkere handelsrelaties met landen in Afrika, Latijns-Amerika en Oceanië door het associatieakkoord van Lomé in 1975. Binnen de EEG werd een Europees Regionaal Fonds i opgericht, om zwakkere regio's in de Gemeenschap te ondersteunen.

De Commissie werd in 1977 opgevolgd door de Commissie-Jenkins i.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Borschette, Albert i

Luxemburg

mededinging en personeel & organisatie

partijloos

Dahrendorf, Ralf i

Duitsland

onderzoek, wetenschap, onderwijs en Eurostat

liberaal

Deniau, Jean-François i

Frankrijk

ontwikkelingssamenwerking, begroting en financiële controle

liberaal

Gundelach, Finn Olav i

Denemarken

interne markt en douane-unie

partijloos

Haferkamp, Wilhelm i

Duitsland

economische zaken, financiën, kredietwezen en investeringen

sociaaldemocratisch

Hillery, Patrick i

Ierland

sociale zaken

liberaal

Lardinois, Pierre i

Nederland

landbouw

christendemocratisch

Ortoli, François-Xavier i

Frankrijk

voorzitter

Gaullist (rechts-liberaal)

Scarascia Mugnozza, Carlo i

Italië

relaties met het parlement, milieu, consumentenbescherming, vervoer en voorlichting

christendemocratisch

Simonet, Henri i

België

belastingen, financiële instellingen, energie en Euratom

sociaaldemocratisch

Soames, Christopher i

Verenigd Koninkrijk

externe betrekkingen

conservatief (rechts-liberaal)

Spinelli, Altiero i

Italië

industrie en technologie

communistisch

Thomson, George i

Verenigd Koninkrijk

regionaal beleid

sociaaldemocratisch

2.

Tussentijdse wijzigingen

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Claude Cheysson i

Deniau, Jean-François i

19 april 1973

sociaaldemocraat

Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking in kabinet-Messmer

Guido Brunner i

Dahrendorf, Ralf i

12 november 1974

liberaal

Hoogleraar in Londen

Cesidio Guazzaroni i

Spinelli, Altiero i

13 juli 1976

liberaal

Kandidatuur Italiaanse parlementsverkiezingen

Raymond Vouel i

Borschette, Albert i

19 juli 1976

sociaaldemocraat

Blijvende invaliditeit

3.

Mijlpalen

Uitbreiding

Vijf dagen voordat de Commissie aantrad, had de eerste uitbreiding van de EEG plaatsgevonden. Op 1 januari 1973 waren Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk officieel lid van de EEG worden, waardoor het aantal lidstaten op negen kwam. Bovendien kwamen de dictaturen in Portugal en Spanje tot een eind door het omverwerpen van het Salazar-regime in 1974 en het overlijden van Franco in 1975. Ook Griekenland werd democratisch, toen de militaire junta in 1973 werd afgezet. Hierna vroegen deze drie landen om toetreding tot de EEG. In 1976 adviseerde de Commissie-Ortoli positief over het openen van onderhandelingen met Griekenland.

Jom Kippoeroorlog en oliecrisis 1973

In oktober 1973 vond de Jom Kippoeroorlog plaats tussen Israël enerzijds en Syrië en Egypte anderzijds. Nadat de Arabisch landen de oorlog hadden verloren, stelden zij een olieboycot in tegen het Westen, omdat dat Israël had gesteund. Dit leidde tot tot een energiecrisis en een verslechtering van de economische situatie in Europa, met grote werkloosheid als gevolg.

Europees Regionaal Fonds 1975

In 1975 werd het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) i opgericht. Dit fonds heeft tot doel om de economie in armere regio's van Europa te stimuleren, door werkgelegenheid en infrastructuur te creëren.

Associatie-akkoord van Lomé 1975

In 1975 sloot de EEG een akkoord met landen uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen i). De samenwerking is gericht op de economische ontwikkeling van de ACS-landen, onder meer door het vastleggen van preferentiële handelsrelaties.

4.

Bronnen

The Ortoli Commission, https://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/history/ortoli/index_en.htm.

5.

Meer informatie