European Regional Development Fund (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft tot doel om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Er is voor de periode 2021 - 2027 in totaal 266 miljard vrijgemaakt voor dit fonds.

Om deze doelstellingen te realiseren, financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, waaronder Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Het fonds behoort tot de Europese structuurfondsen i, waarvoor het budget wordt bepaald door de Europese Commissie i. Het ministerie van Economische Zaken i (EZ) coördineert de besteding van het geld uit de structuurfondsen in Nederland.

Meer informatie