European Structural and Investment Funds (ESIF) - EU monitor

EU monitor
Monday, April 6, 2020
calendar

European Structural and Investment Funds (ESIF)

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie†i de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten†i onderling. Dit gebeurt in het kader van het regionaal beleid†i. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.

De EU heeft drie structuurfondsen. Dat zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling†i, het Europees Sociaal Fonds†i en het Cohesiefonds†i. Een groot deel van de publieke investeringen in de EU loopt via deze fondsen. De begroting van de structuurfondsen staat grotendeels in het teken van onderzoek & innovatie, digitale technologie, een koolstofarme economie en kleine bedrijven.

Elke regio in de Europese Unie heeft recht op ondersteuning uit de structuurfondsen. Het is ook voor (potentiŽle) kandidaat-lidstaten mogelijk om steun te krijgen uit deze fondsen via het instrument voor pretoetredingssteun†i.

Meer informatie