Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze vaste Eerste Kamercommissie i houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Algemeen sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid
 • Inkomensbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid (o.a.arbeid-zorg)
 • Ontslagregelingen
 • Arbeidsverhoudingen en -participatie
 • Werknemersverzekeringen
 • Pensioenstelsel en AOW
 • Arbeidsmigratie
 • Integratie en inburgering
 • Kinderopvang
 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Inspectie en toezicht

Deze vaste commissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van sociale zaken. Het betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake sociale zekerheid, de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening en integratie.

Voorzitter is M.L. (Mei Li) Vos. Griffier is C.C. (Candacé) van der Bijl.

1.

Leden