Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 12 juni 2024

Friday, June 7 2024

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Voorstellen bij: 36486 - Uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg

Voorstellen bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Voorstellen bij: 25424 - Geestelijke gezondheidszorg

Voorstellen bij: 21109 - Uitvoering EG-Richtlijnen

Voorstellen bij: 36560 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2023

Voorstellen bij: 36561 - Bevorderen van zorgcontractering

Voorstellen bij: 36503 - Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard

Voorstellen bij: 29689 - Herziening Zorgstelsel

Voorstellen bij: 27529 - Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Voorstellen bij: 34104 - Langdurige zorg

Voorstellen bij: 31765 - Kwaliteit van zorg

Voorstellen bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Voorstellen bij: 23235 - Thuiszorg en wijkverpleging

Voorstellen bij: 29282 - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Voorstellen bij: 24170 - Gehandicaptenbeleid

Voorstellen bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Voorstellen bij: 29538 - Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Voorstellen bij: 32402 - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Voorstellen bij: 29509 - Palliatieve zorg

Voorstellen bij: 36410 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024

Voorstellen bij: 29477 - Geneesmiddelenbeleid

Voorstellen bij: 30420 - Emancipatiebeleid

Voorstellen bij: 30371 - Evaluatie Wet afbreking zwangerschap

Voorstellen bij: 29248 - Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Voorstellen bij: 32793 - Preventief gezondheidsbeleid

Voorstellen bij: 31016 - Ziekenhuiszorg

Voorstellen bij: 32647 - Levensbeëindiging

Voorstellen bij: 24077 - Drugbeleid

Voorstellen bij: 31839 - Jeugdzorg

Voorstellen bij: 31521 - Taxibeleid

Voorstellen bij: 20454 - Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen

Voorstellen bij: 29325 - Maatschappelijke Opvang

Voorstellen bij: 29447 - Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Voorstellen bij: 36410 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

Overige voorstellen: