SP en Tweede Kamerverkiezingen 2006

Source: Parlement.com.

De SP i haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 25 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Marijnissen i. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Een beter Nederland, voor hetzelfde geld'. De SP had voor de verkiezingen 8 zetels in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 2003 haalde de partij 9 zetels, maar Ali Lazrak i was in 2004 tussentijds uit de SP-fractie gestapt.

1.

Uitslag

De SP haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 i 1.630.803 (16,6%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 25 zetels. Deze werden behaald in een lijstencombinatie i met GroenLinks, die voor deze partijen in totaal 31 volle zetels plus 1 restzetel opleverde.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Kandidaat

Stemmen

Jan Marijnissen i

1.344.190

Agnes Kant i

169.664

Sadet Karabulut i

17.333

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De SP ging de verkiezingen in met het programma 'Een beter Nederland voor hetzelfde geld' en richtte zich op meer invloed voor burgers.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal- en financieel-economische beleid

 • inkomensafhankelijke kinderbijslag
 • hypotheekrenteaftrek 42% tot maximaal 350.000 euro
 • verhoging van de huurtoeslag
 • stijging van het sociaal minimum tot 10 procent, geen 40-urige werkweek
 • veiligstelling van de AOW. De AOW leeftijd blijft bij 65 jaar en de mogelijkheid om vervroegd uit te treden blijft
 • verhoging van de Ouderenkorting
 • geen schrapping van gesubsidieerde banen
 • invoering van een werkbonus om inkomensachteruitgang tegen te gaan
 • goedkoper maken van kinderopvang
 • verhoging van minimum jeugdlonen

Zorg

 • minder managers en meer hulpverleners in de zorg
 • organisering van meer zorg in de wijk
 • afschaffing van de no claimkorting, ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk
 • vervanging van verpleeghuizen en verzorgingshuizen door kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk

Veiligheid

 • uitbreiding van politie op straat; 1500 extra agenten op straat
 • niet-verzekerbare schade voor slachtoffers van criminaliteit, vergoed door de overheid
 • gratis rechtshulp voor slachtoffers en nabestaanden

Onderwijs

 • omzetten van vmbo-scholen tot praktijkgerichte vakscholen
 • inzetting van duizenden exra leraren
 • hoger salaris voor leraren
 • invoering van filosofie als vast vak in het lesprogramma
 • verhoging van de aanvullende beurs van studenten
 • middelbare scholieren lopen een maatschappelijke stage van zes maanden

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • verbetering van inburgeringsmogelijkheden door haalbare en betaalbare taal- en integratiecursussen
 • Bij aanvraag van uitkering is Nederlands spreken verplicht
 • dubbele wachtlijsten op basisscholen, één voor leerlingen met achterstand en één voor leerlingen zonder achterstand
 • generaal pardon voor asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet vallen

Overig

 • gratis openbaar vervoer voor kinderen tot en met 12 jaar en ouderen boven de 65 jaar
 • meer mogelijkheden voor ouderen om in hun eigen buurt te blijven wonen
 • terugroepreferendum mogelijk maken

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over